Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeDublin18:50Landed 18:49
Aer LingusDublin18:50Landed 18:49
Etihad AirwaysDublin18:50Landed 18:49
FlybeParis CDG19:50On Approach
Air FranceParis CDG19:50On Approach
FlybeNewcastle20:00Landed 19:27
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeBelfast City19:20Gate Closed
FlybeEdinburgh20:20Self Service Bag Drop
EmiratesEdinburgh20:20Self Service Bag Drop
KLMAmsterdam06:05Self Service Check In
Air FranceAmsterdam06:05Self Service Check In
AlitaliaAmsterdam06:05Self Service Check In
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 69 Cas-gwent - Trefynwy – Amserlen frys o 7/5/2019 ymlaen

Gwasanaeth 69 Cas-gwent - Trefynwy – Amserlen frys o 7/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 43/X43 – Amserlen newydd o 12/5/2019 ymlaen

Gwasanaeth 43/X43 – Amserlen newydd o 12/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

T5- Timetable Update- from 20/5/2019

T5- Timetable Update- from 20/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 19/5/2019 ymlaen

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 19/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd dros dro oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality ym mis Mai 2019

Cau ffyrdd dros dro oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality ym mis Mai 2019

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 12/5/2019 ymlaen

Newidiadau i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 12/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Arriva Cymru - Newidiadau i wasanaethau yn y Rhyl o 19/5/2019 ymlaen

Arriva Cymru - Newidiadau i wasanaethau yn y Rhyl o 19/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru - Newidiadau i brisiau tocynnau o 12/5/2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru - Newidiadau i brisiau tocynnau o 12/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth X8 Abertawe-Banwen: Newid i’r amserlen - 16/5/2019

Gwasanaeth X8 Abertawe-Banwen: Newid i’r amserlen - 16/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

NAT 116- Temporary Diversion- 29/4/2019 until 31/5/2019

NAT 116- Temporary Diversion- 29/4/2019 until 31/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ynysmeurig Road, Abercynon dros dro – 15/5/2019 tan 18/5/2019

Cau Ynysmeurig Road, Abercynon dros dro – 15/5/2019 tan 18/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen

Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd ym mhentref yr Eglwys Newydd, Caerdydd dros dro ar 18/5/2019 a 19/5/2019

Cau ffyrdd ym mhentref yr Eglwys Newydd, Caerdydd dros dro ar 18/5/2019 a 19/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Lloyds Coaches- Temporary Diversions- 18/5/2019

Lloyds Coaches- Temporary Diversions- 18/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Ras 10 Cilomedr Bryn Meadows, Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro – 19/5/2019

Ras 10 Cilomedr Bryn Meadows, Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro – 19/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ffordd y Brenin, Caerdydd dros dro rhwng 19/5/2019 a 20/5/2019

Cau Ffordd y Brenin, Caerdydd dros dro rhwng 19/5/2019 a 20/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

T5 - Newid dros dro i’r gwasanaeth - 19/5/2019

T5 - Newid dros dro i’r gwasanaeth - 19/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Piercefield Place Bus Stop- Temporary Suspension- 19/5/2019

Piercefield Place Bus Stop- Temporary Suspension- 19/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

Rhwng 16 a 21 oed ac yn byw yng Nghymru? ✅ Am arbed tua 1/3 ar bris eich tocynnau bws? ✅ Gwnewch gais yn awr am fy… https://t.co/WVoiyWjU2o

Traveline
Traveline Cymru

Aged between 16-21? ✅ Live in Wales? ✅ Want approx. 1/3 off your bus travel? ✅ Apply for your @mytravelpass now!… https://t.co/pxCddINtW0

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!