Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Astudiaethau achos

Astudiaeth Achos Fideo Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Mae Rhodri Davies, Rheolwr Cynllunio Gwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn sôn am sut y mae’r Bwrdd Iechyd yn cydweithio’n agos â Traveline Cymru i ddarparu opsiynau teithio cynaliadwy i weithwyr, cleifion ac ymwelwyr ar draws pob un o safleoedd y Bwrdd Iechyd. Mae Traveline Cymru wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i gyflwyno hyfforddiant i staff rheng flaen, darparu sioeau teithiol a digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth pobl o’r gwasanaethau teithio sydd ar gael, a chynnal archwiliadau safle i ganfod yr opsiynau y gall gweithwyr eu defnyddio er mwyn teithio i amryw safleoedd y Bwrdd Iechyd.