Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A55 bennawd tua'r gorllewin rhwng C13 Abergwyngregyn a C13 Tal-Y-bont. Gwrthdrawiad traffig ffyrdd. Tagfeydd trwm… https://t.co/msWHLhnV5e
@TravelineCymru RT #A55 Heading westbound between J13 Abergwyngregyn and J13 Tal-Y -Bont. Road Traffic collision. Heavy Congestion In… https://t.co/gRVPQLthW7
@TravelineCymru RT Please check the details for diversions to some of our services due to the Pride Cymru event in Cardiff… https://t.co/w7MQrf6nVc
@TravelineCymru RT SERVICE UPDATES: Service 26 #Cardiff to #Blackwood are seeing delays of up to 30 minutes due to the Pride Cymru in #Cardiff.
@TravelineCymru RT **Service Update** Due to technical issues the 12.15 Lampeter - Aberystwyth T1 service will not operate.
Sustrans Cymru Travel Challenge

Sustrans Cymru yn lansio her deithio ar-lein newydd sbon

03 Mai 2016

Mae Natasha Withey, Swyddog Cyfathrebu Sustrans Cymru, yma i rannu manylion yr Her Teithiau Iach a sut y gallwch chi gymryd rhan!

Mae’r Her Teithiau Iach yn rhedeg o 6 i 23 Mai, 2016 ac mae’n ffordd newydd wych o wneud mwy o deithiau ar droed, ar feic, ar drafnidiaeth gyhoeddus neu drwy rannu car.

Nod yr her yw cael cynifer o bobl ag sy’n bosibl i deithio’n gynaliadwy wrth deithio’n lleol. Mae’n llawer o hwyl a bydd Sustrans Cymru yn cyflwyno llawer o wobrau ar hyd y ffordd. Gallwch gymryd rhan fel gweithle, yn rhan o dîm adrannol neu ar eich pen eich hun. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cofrestru a dechrau cofnodi eich teithiau. Y nod yw rhoi llai o bwyslais ar ddefnyddio’r car wrth deithio i’r gwaith, a rhoi mwy o bwyslais ar ddulliau teithio iachach, rhatach a mwy gwyrdd.

 

Workplace%20Travel%20Challenge.jpg


Pa deithiau sy’n cyfrif?

Nod yr her yw lleihau nifer y teithiau sy’n cael eu gwneud mewn car gan un person sy’n teithio ar ei ben ei hun, a thrwy hynny cael pobl i wneud mwy o ymarfer corff. Gellir cofnodi unrhyw daith yn ystod yr her er mwyn gwella cyfanswm eich tîm. Gallai’r teithiau hyn gynnwys eich taith i’r gwaith, mynd â’r plant i’r ysgol, taith i’r siopau neu daith yr ydych yn ei gwneud yn eich amser hamdden. Mae pob taith yn cyfrif!

 


Pam cymryd rhan?

Mae’r her yn rhoi’r cyfle i chi ddod ynghyd fel gweithle neu adran i ryngweithio â chyfeillion, cydweithwyr a gweithleoedd eraill yng Nghymru. Yn ogystal ag arbed amser ac arian i chi, byddwch yn cynnwys mwy o ymarfer corff yn rhan o’ch trefn arferol o ddydd i ddydd. Gall teithio egnïol (cerdded, rhedeg neu feicio) wella eich lefelau egni, a bydd yn gwella eich iechyd a’ch lles. Byddwch hefyd yn gwneud eich rhan dros yr amgylchedd drwy leihau llygredd a thagfeydd pan fyddwch yn teithio mewn modd mwy cynaliadwy.

Ewch i Her Teithiau Iach neu dilynwch @SustransCymru ar Twitter i gael gwybod mwy.

Pob blog