Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru Going to see #JustinBieber @principalitysta tomorrow night? Check the road closures & travel arrangements here… https://t.co/zNIN9Gm1Tc
@TravelineCymru RT Maerdy Mountain Road essential works start 10th July. Find out more about the work being undertaken in our video… https://t.co/ru8G8XEThQ
@TravelineCymru RT #M4 : Eastbound : J26 Malpas to J25A Grove Park : Incident : Broken down vehicle : Lanes closed : Delays possible :
@TravelineCymru RT #M4 : Eastbound : J26 Malpas to J25A Grove Park : Incident : Broken down vehicle : Lanes closed : Delays
@TravelineCymru RT Great pic! We're loving our new #Sapphire vehicles. 🚌 https://t.co/slLCKHYKZb
Traveline Cymru Guest Bloggers

Rydym yn chwilio am flogwyr gwadd!

07 Ebrill 2017

Ydych chi’n flogiwr brwd sy’n chwilio am gyfle i rannu eich cynnwys a’ch straeon?

Rydym wrthi’n chwilio am flogwyr gwadd i gyfrannu i’n blog am deithio a thrafnidiaeth, sydd i’w weld yma: https://www.cymraeg.traveline.cymru/blog/1

Ychydig bach amdanom ni

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, sy’n darparu gwybodaeth am lwybrau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus – bysiau a threnau – ar draws Cymru yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio.

Mae gennym ystod o wasanaethau dwyieithog i’ch galluogi i gynllunio taith, sy’n cynnwys ein gwefan, ap rhad ac am ddim ar gyfer dyfeisiau iPhone ac Android, a gwasanaeth rhadffôn ar 0800 464 0000. Ein diben yw helpu pobl i gyrraedd y mannau lle mae angen iddynt fod a’u helpu i ddod o hyd yn hawdd i’r wybodaeth y mae arnynt ei hangen.

Yn 2016 cafodd 5.6 miliwn o atebion i ymholiadau ynghylch teithio eu darparu gennym, ac rydym yn cael 50,000 o ymwelwyr â’n gwefan bob mis ar gyfartaledd. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn ein fideo isod!

Rydym yn awyddus i gydweithio â blogwyr teithio brwd, myfyrwyr neu sefydliadau neu fudiadau a fyddai â diddordeb mewn cyfrannu i’n blog.

Mathau o gynnwys

Rydym am glywed eich straeon a’ch profiadau chi a byddem yn croesawu unrhyw awgrymiadau sydd gennych, boed yn:

  • Straeon yn dilyn eich teithiau yng Nghymru
  • Ambell gyngor ynghylch teithio, a’ch hoff leoedd i ymweld â nhw yng Nghymru
  • Blogiau gweledol – gall y ffotograffwyr sydd yn eich plith rannu eich lluniau o bob cwr o Gymru
  • Blogiau tymhorol
  • Unrhyw beth sy’n ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus neu deithio yng Nghymru, gyda’ch stamp personol chi arno!

Mae ein cynulleidfa’n cynnwys unrhyw un yng Nghymru sy’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu a fyddai’n barod i wneud hynny. Felly, gallwch fod mor greadigol ag y mynnwch o ran y cynnwys.

Galw am gynnwys ar gyfer mis Ebrill a mis Mai 2017

Mae’r cyffro’n cynyddu wrth i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr nesáu, a gynhelir yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 3 Mehefin. Bydd miloedd o gefnogwyr yn cyrraedd y brifddinas i fwynhau’r awyrgylch cyn y gêm, ac rydym yn awyddus i helpu pobl i wneud eu trefniadau teithio ar gyfer y diwrnod mawr.

Ydych chi’n gefnogwr pêl-droed ac yn awyddus i rannu’r cyffro cyn y rownd derfynol â phobl eraill? Efallai eich bod yn byw yng Nghaerdydd, a bod gennych ambell gyngor ynghylch sut y gall ymwelwyr wneud yn fawr o’u hamser yn y ddinas yn ystod Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr a’r cyfnod cyn y rownd derfynol. Os felly, hoffem glywed gennych!

Beth y byddwch chi’n ei gael?

Gyda phob blog y byddwch yn ei gyfrannu, byddwn yn rhoi eich enw wrth y testun a’r ffotograffau y byddwch yn eu darparu.

Byddwn hefyd yn cynnwys dolenni cyswllt â’ch blog a’ch cyfrifon personol ar gyfryngau cymdeithasol, gyda’ch caniatâd chi.

Mae gennym gynulleidfa fawr a gweithgar ar Twitter Facebook a byddwn yn rhannu eich blog â’r gynulleidfa honno.

Oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni!

Byddem yn falch iawn o glywed gennych! Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu i’n blog, ebostiwch ni yn marketing@traveline.cymru a byddwn mewn cysylltiad â chi.

Pob blog