Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A5 Braichmelyn(Bethesda) i Bont Penybenglog tua’r de rhannol ar gau. Traffig yn araf oherwydd damwain
@TravelineCymru RT #A5 Braichmelyn (Bethesda) to Pont Pen-y-benglog Southbound partially blocked. Slow traffic following accident
@TravelineCymru RT #NorthBristol: Due to the closure of Canford Lane in Westbury-on-Trym for resurfacing on Monday 20th May and betwee… https://t.co/lfMXpSDZjD
@TravelineCymru RT #ForestOfDean: Due to the closure of the B4234 Mireystock to Upper Lydbrook on Monday 20th May 2019 and from 07:00… https://t.co/VWtHA0Nxqb
@TravelineCymru RT #Cheltenham: Due to the closure of the A4019 between Uckington and Coombe Hill from 15th May until 11th June and… https://t.co/SJuw55lqIl
Arriva Trains Wales Traveline Cymru blog

Chwe ffordd o arbed arian wrth deithio gyda Trenau Arriva Cymru

11 Awst 2017

Mae Trenau Arriva Cymru yma i roi gwybod i chi am rai ffyrdd defnyddiol o arbed arian wrth deithio ar drenau a chael gafael ar y tocynnau syn cynnig y gwerth gorau am arian!

Gall cynlluniwr taith Traveline Cymru eich helpu i gynllunio eich taith o ddrws i ddrws. Y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw nodi man cychwyn a man gorffen eich taith, a’r dyddiadau a’r amseroedd yr ydych yn eu ffafrio, a bydd yr holl lwybrau sydd ar gael yn cael eu dangos ynghyd â mapiau ohonynt a llawer mwy! Byddwch hefyd yn gweld dolen gyswllt ar gyfer prynu tocynnau trên, a fydd yn eich cysylltu â Threnau Arriva Cymru lle bydd modd i chi brynu eich tocyn.

Drosodd at Drenau Arriva Cymru!

Rydym yn ceisio gwneud ein gorau i sicrhau bod prisiau ein tocynnau mor isel ag sy’n bosibl, ond dilynwch ein cynghorion er mwyn cael y tocynnau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian.


Cynllunio ymlaen

Y cynharaf y byddwch yn archebu eich tocynnau y rhataf y byddant, felly mae’n talu ffordd i fod yn drefnus os ydych am arbed arian wrth deithio ar y trên. Caiff ein tocynnau ‘prynu ymlaen llaw’ eu rhyddhau ddeuddeg wythnos cyn y dyddiad gadael, a dyna pryd y maen nhw ar eu rhataf. Chwiliwch am amseroedd a thocynnau i weld pryd mae’r tocynnau rhataf ar gael.


Tocynnau hyblyg symudol

Gallwch arbed 16% ar gost teithio’n rheolaidd gyda Trenau Arriva Cymru gyda’n pecyn arbennig o docynnau. Mae tocynnau hyblyg symudol yn becyn o ddeuddeg tocyn un ffordd, sef chwech i bob cyfeiriad. Gallwch brynu’r pecyn yn unrhyw le, ar unrhyw bryd a’i gadw a’i ddefnyddio ar eich ffôn clyfar!

Lawrlwythwch ap tocynnau Trenau Arriva Cymru yn RHAD AC AM DDIM neu chwiliwch am "ATW Tickets" yn eich siop apiau 


Amseru eich taith

Wrth deithio y tu allan i’r oriau brig byddwch yn arbed hyd at 20% oddi ar bris tocynnau trên penodol – mae’r trenau hyn yn llai prysur hefyd fel rheol, felly mae’n fwy tebygol y byddwch yn cael sedd. Mae pob taith yn ystod y penwythnos yn cael ei hystyried yn daith y tu allan i’r oriau brig. Fel rheol, ar ddiwrnodau’r wythnos mae’n fwy tawel unrhyw bryd y tu allan i adegau prysuraf y bore a’r prynhawn. Er mwyn cael tocyn teithio rhatach dylech ystyried teithio rhwng 9:30 a 15:59, neu ar ôl 18.30 ar hyd a lled Cymru ac ardaloedd y gororau.


Tocynnau heb ffioedd

Pan fyddwch yn archebu eich tocynnau’n uniongyrchol gan Trenau Arriva Cymru ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd arnoch, ni fyddwn yn codi tâl am ddefnyddio cerdyn ac mae anfon tocynnau drwy’r post arferol yn rhad ac am ddim hefyd. Ni fyddwch yn gallu cael tocyn Trenau Arriva Cymru yn rhatach yn unrhyw le arall!


Teithio fel grŵp

Os oes rhwng 3 a 9 ohonoch yn teithio gallwch gael disgownt ar rai tocynnau penodol – mae’n ffordd wych o sicrhau bod pob un o’r criw yn arbed arian. Ar gyfer grwpiau o 9 neu ragor gallwch gael tocynnau rhatach ar y diwrnod y byddwch yn teithio. Os ydych yn bwriadu teithio mewn grŵp o ddeg neu ragor, byddwch yn cael disgownt o 25% os oes lle gennym ar gyfer eich criw ar y gwasanaeth y byddwch yn ei ddewis. Os ydych yn bwriadu teithio ar un o’n gwasanaethau yn rhan o grŵp o 10 neu ragor, ffoniwch yr adran ‘teithio mewn grŵp’ ar 0870 9000 767


Buddsoddi mewn Cerdyn Rheilffordd

Mae Cardiau Rheilffordd yn ffordd wych o arbed arian wrth deithio. Gallwch gael Cerdyn Rheilffordd ar eich cyfer chi eich hun neu ar gyfer eich teulu a ffrindiau. O ddefnyddio Cerdyn Rheilffordd Cenedlaethol byddwch yn cael gostyngiad o 1/3 o leiaf ar y rhan fwyaf o deithiau trên. Dewiswch y Cerdyn mwyaf addas ar eich cyfer chi a dechreuwch arbed arian. Mae gwybodaeth am Gardiau Rheilffordd, gan gynnwys gwybodaeth am brisiau, i’w chael ar wefan Trenau Arriva Cymru.  


Mae Trenau Arriva Cymru yn rhan o Grŵp Arriva. Arriva yw un o’r darparwyr cludiant teithwyr mwyaf yn Ewrop; mae’n cyflogi dros 55,000 o bobl ac yn darparu dros 2.2 biliwn o deithiau i deithwyr ar draws 14 o wledydd yn Ewrop bob blwyddyn.

Mae ein rhwydwaith yn ymestyn drwy Gymru gyfan a thrwy siroedd y gororau yn Lloegr, gan ddarparu gwasanaethau lleol a phell i leoedd sy’n cynnwys dinasoedd mawr, megis Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Birmingham, Caer a Manceinion.

Twitter: @ArrivaTW

Instagram: @arrivatrainswales

Gwefan: https://www.arrivatrainswales.co.uk/

Pob blog