Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to the aforementioned incident on the A4048, the road has now been CLOSED for recove… https://t.co/0u1Uy3gKkW
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to technical problems, we regret that we are currently experiening delays to Services 83 (Abergavenn… https://t.co/GQP0X9Nmx4
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: We have received reports of an overturned vehicle on the A4048, Newport Rd towards Trede… https://t.co/JuvgH6ZCnq
@TravelineCymru RT ⚠️ Defnyddiwch u brêc! Cadwch yn ddiogel ar y platfform ⚠️ Apply the brakes! Stay safe on the platform #RSW19 # https://t.co/XXFAv3RdIj
@TravelineCymru RT 25-Jun (AM): The s46 is stuck in traffic at culverhouse cross. The service is running 25 mins late to its first pick up in barry
Winter Travel Safety Video

Teithiwch yn ddiogel gyda help Traveline Cymru a’n fideo ynghylch cadw’n ddiogel yn ystod y gaeaf!

13 Rhagfyr 2018

Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, mae’n bosibl y byddwch yn mynd i’r dref er mwyn gwneud rhywfaint o siopa Nadolig munud olaf, mynd i barti gwaith, cwrdd â hen ffrindiau dros baned o goffi, neu ddechrau ar eich paratoadau ar gyfer Nos Galan! Beth bynnag fo’ch cynlluniau dros yr ŵyl, mae trafnidiaeth gyhoeddus yn ffordd ddiogel a chyfleus iawn o deithio – ac mae Traveline Cymru wrth law i helpu.

Rydym newydd greu fideo’n ddiweddar er mwyn dangos i chi sut y gall ap, gwefan a rhif Rhadffôn Traveline Cymru eich helpu i deithio y gaeaf hwn ar drafnidiaeth gyhoeddus. Os nad ydych wedi gweld ein fideo’n barod, cymerwch gip arno isod!

 

 

Dyma ein prif gynghorion ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus y gaeaf hwn:

1. Yn awr, gallwch ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd ar rai bysiau i dalu â cherdyn am eich tocyn – felly sicrhewch fod eich cerdyn gennych wrth law! Os byddwch yn dewis talu ag arian parod, sicrhewch fod gennych yr arian cywir gan fod hynny’n ofynnol ar lawer o wasanaethau bws. Mae hefyd yn syniad da sicrhau bod eich dull o dalu gennych yn barod cyn i chi fynd ar y bws, er mwyn osgoi unrhyw oedi i’r gyrrwr.
 

2. Cofiwch fynd â’ch eiddo gyda chi pan fyddwch yn gadael y bws neu’r trên. Ynghanol prysurdeb yr adeg hon o’r flwyddyn, yn enwedig, mae’n hawdd gadael eich ffôn, eich waled neu’ch bag ar ôl yn ddamweiniol. Edrychwch fwy nag unwaith o amgylch y man lle’r ydych wedi bod yn eistedd, cyn gadael y bws.
 

3. Cynlluniwch eich taith o flaen llaw gan ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru www.traveline.cymru. Bydd ein Cynlluniwr Taith yn dangos i chi’r llwybr cyflymaf i’r man yr ydych am deithio iddo. Nodwch fan cychwyn a man gorffen eich taith, pryd yr ydych am ymadael neu gyrraedd a sut yr ydych am deithio. Gallwch ddefnyddio ein cynlluniwr cerdded a beicio hefyd os yw’n well gennych gerdded neu fynd ar y beic. Yna, byddwn yn rhoi i chi fanylion pob rhan o’ch taith, gam wrth gam, gan gynnwys yr amseroedd a mapiau o’r llwybrau, sy’n golygu y byddwch yn gallu cynllunio eich taith o flaen llaw.
 

Bydd rhai newidiadau i wasanaethau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar ein tudalen am deithio dros y Nadolig.

 

4. Lawrlwythwch ein ap Traveline Cymru defnyddiol, dwyieithog i gael gwybodaeth wrth deithio o le i le. Mae’r ap ar gael yn rhad ac am ddim! Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith, ein tudalen Amserlenni, ein Chwiliwr Arosfannau Bysiau a’n tudalen Problemau Teithio i gynllunio eich taith wrth i chi deithio. Mae’n ffordd wych o sicrhau eich bod yn cyrraedd adref yn ddiogel, yn enwedig pan fyddwch yn teithio’n hwyr yn y nos.
 

5. Mae’n fwy diogel os oes gennych gwmni, felly osgowch gerdded adref ar eich pen eich hun, hyd yn oed os yw’n golygu gofyn i ffrind am gymwynas! Mae hynny’n arbennig o bwysig os ydych yn teithio’n hwyr yn y nos neu os ydych wedi bod yn yfed. Bydd ffrind neu gydweithiwr yn fwy na bodlon eich helpu.
 

6. Cadwch ein rhif Rhadffôn 0800 464 00 00 er mwyn i chi allu ein ffonio i gael gwybodaeth os byddwch mewn trafferth. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i’ch helpu i gynllunio eich taith, boed o flaen llaw neu wrth i chi deithio. Mae gwybodaeth am oriau agor y ganolfan gyswllt i’w chael yma.
 

7. Peidiwch â dilyn llwybrau byr, a chofiwch gerdded bob amser ar hyd strydoedd sydd wedi’u goleuo’n dda. Bydd hynny’n golygu y byddwch yn gallu gweld beth sy’n digwydd o’ch amgylch, ac y bydd cerddwyr a defnyddwyr eraill y ffordd yn ymwybodol o’ch presenoldeb. At hynny, gallwch fod yn fwy effro i’r hyn sydd o’ch amgylch drwy osgoi gwneud pethau a allai dynnu eich sylw, er enghraifft gwisgo clustffonau.
 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Traveline Cymru!

 

Pob blog