Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

11/05/2020

Yn unol â chyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru, hoffem atgoffa cwsmeriaid na ddylent fod yn teithio o hyd oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol. Mae nifer o weithredwyr yn darparu gwasanaeth cyfyngedig er mwyn helpu gweithwyr allweddol i deithio ac er mwyn galluogi pobl i siopa am nwyddau hanfodol neu ddiwallu anghenion meddygol.

Cliciwch yma i weld canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredwyr trafnidiaeth er mwyn diogelu teithwyr rhag y coronafeirws.

 

Hoffem sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yn dal i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus drwy ein gwefan, ein ap a’n rhif Rhadffôn yn ôl yr arfer ar hyn o bryd. Byddwn wrth law i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan weithredwyr ledled Cymru wrth i’r sefyllfa barhau i newid.

Os na fyddwch yn gallu cael ateb y tro cyntaf ar ein rhif Rhadffôn (0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd) oherwydd bod y llinellau’n brysur, ceisiwch ffonio eto’n nes ymlaen a throwch at y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Anfon ebost atom yn feedback@traveline.cymru
 • Anfon neges atom ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru (byddwn hefyd yn aildrydar y manylion diweddaraf gan weithredwyr).

Mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym, felly mae’n bosibl na fyddwn yn gallu newid ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn ddigon buan i adlewyrchu newidiadau munud olaf i wasanaethau. Byddem yn cynghori ein cwsmeriaid i droi at y dudalen hon cyn teithio er mwyn iddynt allu cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf ganIechyd Cyhoeddus Cymruynghylch COVID-19, sy’n cynnwys beth y dylech ei wneud os oes gennych symptomau a pha gamau gweithredu y mae angen i chi eu cymryd i atal y feirws rhag ymledu, a dilyn y cyngor diweddaraf ynghylch cadw pellter cymdeithasol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.Gallwchhefyd weld y cyngor diweddaraf gan Sefydliad Iechyd y Byd am gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yma.

Oherwydd bod y sefyllfa hon yn un sy’n newid yn gyflym, efallai na fydd modd i ni ddarparu’r wybodaeth yn Gymraeg bob amser. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Dolenni cyswllt defnyddiol:

 

Mae’r cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf gan weithredwyr i’w gweld isod:

Bus

Train

Flights

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

Arriva Buses Wales

Arriva Midlands

AAA Taxis

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Caelloi

Cardiff Bus

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

D&G Bus

DANSA

Davies Coaches

Denbighshire Council

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easy Coach

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

Ffoshelig

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Greenlinks Community Transport

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

John's Coaches

Jones Login

Llew Jones

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Monmouthshire County Council

Morris Travel

National Express

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

Pembrokeshire County Council

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Pheonix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach in South Wales

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Swansea City Council

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Travel Final Ltd

TrawsCymru

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon
 

 

Train

Transport for Wales

Great Western Railway 
 

 

Flights

Cardiff Airport

Eastern Airways

 

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

 

 

AAA Taxis

27/03/2020

Service 95 Bryneglwys – Llandegla (Wrexham X51 connection) will now only operate as demand responsive, passengers wishing to travel should call 01824709582 or 07923427743.

 

 

Arriva Buses Wales

23/04/2020

There will be further revisions to some services from 26/04/2020. Please visit the Arriva Cymru website to see details of these and all other service changes. Any services not listed will not be operating.

01/05/2020: Park and Ride service will be temporarily suspended after operation on Thursday 7th May.

For MHC Social Care Staff, you can find additional advice for making your journeys here. If you are a key worker struggling to get to work due to a reduction in services, you can get in touch with Arriva Cymru on Twitter or by calling 0344 800 44 11 to discuss this further.

In line with Welsh Governments’ announcement, Arriva Buses Wales will be offering free bus travel to all NHS staff. Please show your valid NHS ID badge to the driver upon boarding.


26/04/2020

From Sunday 26th April, services in North Wales and Chester will be revised to operate as per the summary via this link.

 

 

 

Arriva Midlands

Please click here to see revised timetables in place for Arriva Midlands services.

 

 

Berwyn Coaches

04/04/2020

Temporary Monday to Saturday timetables will be introduced on the below services from 06/04/2020.There are no Sunday or Bank Holiday services at present:

Please click here to see a full statement from Berwyn Coaches.

Contactless payment is now available.

 

 

Briggs Coach Hire

06/04/2020

Briggs Service 113 (Bishopston-Limeslade), which operates on Wednesdays and Fridays only, has been suspended.  

 

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

24/03/2020

Further to Government advise we have taken to difficult decision to suspend all Bwcabus Fixed Route services. This will come into effect on Wednesday 25th March. 

Bwcabus will continue to operate pre-booked service to enable key/essential journeys – but please only travel if necessary.

If you are not sure how to pre-book your journey with us please ring our friendly bi-lingual call agents, who will take you through the process. Ring 01239 801 601.

Please review whether your journey is essential – stay safe, stay at home and take care.

 

 

Caelloi

27/03/2020

Please visit the Gwynedd Council website for more information on timetable updates.

Due to the severity of Coronavirus crisis, there will be no staff at the office from Monday 30th of March until further notice. In the case of an urgent query, please call the emergency number on our answerphone and we will contact you as soon as possible. Thank you all for your continued support and understanding.

 

 

Cardiff Bus

05/05/2020

Cardiff Bus have reviewed service levels and are making some further amendments to timetables based on customer feedback and patronage, effective from Sunday 19th April. Please visit the Cardiff Bus website for details of these changes.

23/04/2020: Following feedback, Cardiff Bus have added an additional journey on the 95 service between Llandough Hospital and the city centre at 19:38 Mon-Sat to help hospital staff get home.

05/05/2020: Service 100 (Barry town service) is being suspended until further notice from Friday 8 May (last day of operation will be Thursday 7 May) due to extremely low patronage 

Cardiff Bus are offering free travel on all our buses for NHS staff. Just show your NHS staff ID to the driver and travel for free.

Our Customer Service centres at our Head Offices on Sloper Road and at Westgate Street will be closed to customers from Monday 23rd March until further notice.  If you lose an item on our buses, give our Lost Property department a call on 029 2066 6444, and we will do our best to return any essential items to you. 

 

 

Caring Coaches

 

 

Celtic Travel

17/04/2020

Revised timetables will be introduced to the network from 30/03/2020. Please follow the links below to see these timetables:

Due to the ongoing pandemic Powys County Council are implementing a ‘NO CHANGE GIVEN’ policy. There will be no change given when buying bus fares.

 

 

Cen ap Tomos

 

 

Clynnog & Trefor

29/03/2020

Service 12 has been cancelled until further notice.

 

 

Connect2

24/03/2020

Due to the ongoing situation with Coronavirus (Covid-19) we have had to review the level of service we can provide.

Therefore, from Monday 23 March 2020, we will operate a Saturday timetable on Mondays to Saturdays on routes J & L.

Unfortunately, no other Connect2 services will operate for the next few weeks.

 

 

D&G Bus

Please click here to see current revised timetables.

 

 

DANSA

02/04/2020

Following the withdrawal of local bus services, DANSA are still continuing to support you with the following:

 • Daily delivery of Meals (Mon - Fri) from the Y Cwtch Cafe - Crynant see menu on Facebook page.
 • Delivery of Food Parcels, Food Parcels are £30.
 • Hospital & Surgery Appointments (telephone in advance)
 • Personal Emergency Services/Journeys (just call if we can, we will)

We are here to help you & by us helping you, your helping us. Call the office on 01639 751067 and we will do our very best.

For more information, please visit the DANSA Facebook page.

 

 

Davies Coaches

08/04/2020

No service until further notice.

Please visit the Davies Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Denbighshire Council

27/04/2020

Please click here to see an overview of all service changes.

Please click here to see a revised timetable for services 76/76H (Ruthin ‐ Dinbych / Denbigh) in effect from 27/04/2020.

Please click here to see a revised timetable for services 76/76H/76T/176 (Dinbych / Denbigh ‐ Ruthin & Graigfechan) in effect from 27/04/2020.

Please click here to see a revised timetable for service 76H (Y Rhyl / Rhyl ‐ Llangwyfan (Highfield Park) in effect from 28/04/2020.

 

07/04/2020

Please click here to see emergency reduced timetables in place from 06/04/2020 for services 172, 173, 176, 191 and 198.

Please click here to see an emergency timetable for the 141 (replacing the 140 service), in effect from 07/04/2020.

 

 

Dilwyns Coaches

05/04/2020

Dilywns Coaches will be introducing the following emergency timetables:

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 1/1A/1R (Caernarfon to Porthmadog) from 03/04/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 91 (Caernarfon to Dinas Dinlle) from 25/03/2020

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 67 (Bangor to Gerlan) and Service 9C (Bangor to Tesco) from 05/04/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 88 (Llanberis to Caernarfon) from 29/03/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 1N (Caernarfon to Nantlle) from 27/03/2020.

 

 

E Jones and Sons

Easy Coach

 

 

Easyway Minibus Hire

22/04/2020

Monday to Saturday Service 88 Barry to Penarth will finish at Barry Centre at 14.55 Monday to Friday until further notice due to Covid-19.

 

23/03/2020

The following services will be suspended from 24/03/2020:

 • Service No. 18 – Bridgend, Pen-y-Fai Brackla
 • Service No. 49 – Bridgend, Oaklands, Broadlands, Ystrad Fawr
 • Service No. 16 – Bridgend to Bettws
 • Service No. 32A- Cardiff to St Fagans

The following timetables changes will come into effect on 31/03/2020:

 • B3 is still running Mon to Sat normal start time, finishes at 15.45 each until further notice.

 

 

Edwards Brothers

25/03/2020

Edwards Brothers will be introducing temporary timetables on the 300 and 301 services from 30/03/2020.

Please click here to see the temporary timetable for Service 300.

Please click here to see the temporary timetable for Service 301.

 

26/03/2020

308 - No fixed service but transport on request on Tuesday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

311 - No fixed service but transport on request on Friday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

313 - No fixed service but transport on request on Friday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

315 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

 

 

Edwards Coaches

04/04/2020

From Saturday 21st March, there will be temporary Monday to Sunday timetables in place for the 400, 100* and 90 services. You can view these timetables on the Edwards Coaches website.

*As of Monday April 6th, Edwards Coaches have added an extra departure on the 100 service from the Royal Glamorgan Hospital at 7:40am.

We are now only accepting card payment on our services. Sorry for the inconvenience but it is to aid in the safety of our drivers and passengers. We are also asking passengers to sit apart from each other on board in accordance with the current social distancing being practiced throughout the country at this difficult time.

Edwards Coaches will give any NHS staff tickets on its route, between the Pontypridd area to Cardiff including via the Royal Glamorgan Hospital, for free.

Please visit the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Eifion's Coaches

30/03/2020

Eifion's Coaches will be introducing reduced timetables from 31/03/2020:

 

 

Evans Coaches

27/03/2020

As from this afternoon all of us here at Evans Coaches are standing down. We are locking the gates and then doing our bit to safe lives. We’re going home and staying home until it’s safe to return.

As we were trying to work out how we could go forward and somehow through this crisis, we have as a team, completed all outstanding maintenance work, cleaned our buses, the workshop and office thoroughly.

Please visit the Evans Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Ffoshelig

 

 

First Cymru

Please visit the First Bus website, First Cymru Coronavirus page and First Cymru Twitter page for further updates.

01/06/2020

First Cymru have reintroduced some of the services from 1st June that had to stop as we went into lockdown and increasing frequencies on some busier routes. Please visit the First Cymru website to see details of these changes.

 • In the Swansea area, First Cymru are increasing frequencies on: Service 4 (instead of 4A), 16, and 25.
 • In the East, First Cymru are increasing frequencies on Services: 63, 70, 72, 73, 74, 76, 83, 87, X1 and X2. There will be a partial reintroduction of services 34, X5, 59 and 84.
 • In the West, First Cymru are increasing frequencies on Services: X13, 111, T1 and 302 and partial reintroductions on Services 103, 124, 127, 128, 129, 145, 195, 197, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

 

18/05/2020

First Cymru will be operating a will operate a revised Sunday Service frequency across its network with some additional journeys for key workers. Please follow the below links to see details of these changes:

Please be aware that from Monday 30th March, Swansea Bus Station will be closed. Services will depart from St Mary's Church and Caer Street. You can find a full list of new departure points for services here.

From Tuesday 14th April, First Cymru will extend service 111 so that journeys running between Llanelli Bus Station and Parc Trostre and Parc Pemberton will now divert to and from Prince Philip Hospital from Mondays to Saturdays.

First Cymru are now (from 30/03/2020) offering free travel on buses for NHS workers. Just show your ID to the driver when boarding.

 

 

Globe Coaches

 

 

Glyn Evans

04/05/2020

Glyn Evans has now resumed normal operation of route 13 (Blackwood – Manmoel) on Tuesdays and Fridays.

 

 

Goodsir Coaches

30/03/2020

There will be revised timetables in place from tomorrow (31/03/2020).

Goodsir Coaches are offering free travel for NHS Staff and Care Support Workers.

 

 

Greenlinks Community Transport

24/03/2020

All Greenlinks Community Transport service provision, including Services G1 & G4, suspended until further notice.

 

 

Gwynfor Coaches

02/04/2020

Gwynfor Coaches have made amendments to a number of their timetables.

Please visit the Gwynedd Council website to view these updated timetables in the 'Local bus service timetables' table about half way down the page.

Numerous Anglesey Council contracted services are altering timetables from 31/03/2020. On the 42, every effort has been made to carry key workers to and from Llangefni / Bangor. Please see below for timetable changes:

Temporary Timetables for Services 50, 54 and 55.

Temporary Timetables for Services 42 and 42A.

From Monday 30th March onwards, NHS staff may travel free of charge on all Gwynfor Coaches bus services by showing a Valid NHS ID Card.

 

 

Gwynne Price Transport

 

 

Harris Coaches

06/04/2020

The below services will operate revised timetables from 06/04/2020. Please check the timetables carefully to see what days these services are operating:

 

 

Henleys Bus Services

31/03/2020

Please click here to see a revised timetable in place from 31/03/2020.

 

 

James Bevan

John's Coaches

 

 

Jones Login

25/03/2020

Service 221- No fixed service but transport on request on Wednesdays and Saturdays. Customers can book by phoning 01437 563277

Service 223- No fixed service but transport on request on 1st Tuesday of the month. Customers can book by phoning 01437 563277

 

 

Llew Jones

22/05/2020

From Tuesday 26th May, Llew Jones will be introducing additional Monday-Saturday services on the 19 & X19. Sunday services remain unchanged.

Please click here to see the revised 19/X19 timetable.

 

05/04/2020

Further timetables updates from 06/04/2020. Please visit the Llew Jones website to see these timetables in full.

Can we remind passengers to pay using a Contactless Card wherever possible. We also ask passengers to use social distancing etiquette when on our vehicles.

NHS staff will receive free travel across all Llew Jones Coaches services from Monday 30th March. In order to travel for free simply present your NHS Wales staff pass to the driver when boarding the vehicle.

 

 

Lloyds Coaches

22/04/2020

Lloyds Coaches will be introducing further reduced timetables across their services from 27/04/2020. Please click here to see these timetables in full.

Customers are also encouraged to use contactless payment where possible.

All NHS staff can travel for free on Lloyds Coaches services on production of an NHS ID card.

From Friday 17th April, a No Change Given policy will be introduced to reduced contact between drivers and passengers. This is in line with the latest Welsh Government guidelines.

 

 

M&H Coaches

27/04/2020

Please click here to see a revised timetable for services 76/76H (Ruthin ‐ Dinbych / Denbigh) in effect from 27/04/2020.

Please click here to see a revised timetable for services 76/76H/76T/176 (Dinbych / Denbigh ‐ Ruthin & Graigfechan) in effect from 27/04/2020.

Please click here to see a revised timetable for service 66 (Henllan ‐ Dinbych / Denbigh ‐ Henllan) in effect from 30/04/2020.

 

26/03/2020

M&H Coaches will be altering a number of timetables from 30/03/2020:

Services that remains in operation is to provide transport for key workers and those in isolated communities needing essential travel. Passengers are advised not to sit near other bus users when possible.

 

 

Mid Wales Travel

07/04/2020

Further reduced timetables are being introduced from 07/04/2020 on the following services: 301, 512, 525/526 and 588.

Please click here to see these temporary timetables.

Free travel for NHS Staff- please show valid NHS ID when boarding the bus.

Please visit the Mid Wales Travel Facebook page for further updates.

 

 

Monmouthshire County Council

Please see below for Covid-19 timetables for services operated/partially operated by Monmouthshire County Council:

 

 

Morris Travel

23/04/2020

The following timetable changes will come into place from 27/04/2020:

 • 207 will ONLY run: 0825, 0925, 1025, 1125, 1225, 1325.
 • 226 will ONLY run: 0850, 1050, 1250.
 • 228 will ONLY run: 0950, 1150.

 

14/04/2020

Morris Travel will be making further amendments to their service from 14/04/2020. Please visit the Morris Travel website for more information.

 • 206 Service - CANCELLED
 • 225 - 12:00 Depart carmarthen REQUEST ONLY - 17:25 - CANCELLED
 • 279 - 16:00 - Tue Wed Thurs from Botanic Gardens - CANCELLED
 • 279 Sat 16:25 Botanic Gardens - CANCELLED
 • Town Service now Finishes at 13:45
  282 - 17:10 Glangwili CANCELLED, now 15:25 from Glangwili Hospital, 15:30 Bus Station to Brechfa is by REQUEST ONLY.
 • PR1 / PR2 Travels into town from Nantyci Car park via old St Clears road and Picton Monument to the bus station.
 • 277 - From Bus Station either to Tesco or Morrisons Supermarkets returns passengers at 12:30 to their destination.
 • 284 pm Journey- Normal service from Ammanford to Llandybie, REQUEST ONLY from Llandybie.
 • 289 - Return Journey is REQUEST ONLY from Llandovery.
 • 283 - Wed and Sat pm- Normal Service to Abergwilli and REQUEST ONLY after Abergwilli Museum

 

 

National Express

02/04/2020

All National Express coach operations temporarily after close of traffic on Sunday 5th April 2020.

 

 

Nefyn Coaches

05/04/2020

Please visit the Gwynedd Council website to see revised timetables for service 8 and 27, in effect from 06/04/2020.

 

 

New Adventure Travel

28/05/2020

From 1st June:

 • Further amendments will be made to the 102 service timetable. Please click here for more information.
 • NAT are working with Swansea City Council to provide an essential link between Gorseinon & Pontardulais. They will be operating part of the daytime ‘16’ service to ensure that key workers & essential travelers can still get around. Please click here for more information.

 

18/05/2020

NAT will be introducing further changes to their services from 26/05/2020. Please check the NAT website carefully for details of these changes before making your essential journeys.

You can also find the latest timetables here.

Please be reminded that services FIVE & X5 are being withdrawn on Saturday the 2nd of May.

NAT are offering free travel to NHS staff. To qualify, a valid NHS employee card must be presented to the driver when boarding the bus with photo ID.

 

 

Newport Bus

Please visit the Newport Bus website for further information. You can also access their Coronavirus Statement here.

18/05/2020

From Monday 18th May, further revisions to some timetables will be made. Please click here to see these timetables. 

 • 60 - Newport to Monmouth - New services departing Monmouth at 07:05 and Newport at 18:05.
 • NEW Pilot 'fflecsi' services for 1/1B Rogerstone, 11A/11C Allt-yr-yn/Brynglas and 26A/26C St Julians.

Please respect the strict social distancing measures: 

 • Driving staff will only allow 50% of the seating capacity to be utilised.
 • Do not to sit together
 • Refrain from using the seats directly behind the driver

Newport Bus will also carry on with offering FREE alternative transport to NHS and emergency services personnel who live in Newport and Cwmbran where the bus service times do not suit, again offering FREE travel. Those who need to use our alternative travel arrangements can get in touch, providing a telephone number, pick up point, place of work and shift times either via email to our dedicated email address nhs-support@newporttransport.co.uk or phone on 01633 211 202. Free travel is achieved simply by showing their NHS or emergency services ID badge at time of boarding

The travel centre and the head office remains closed to the public. Our phone line is open 8:00 till 4:00 on 01633 263 200.

 

 

O R Jones

 

 

Owens of Oswestry

27/03/2020

Temporary timetables will be introduced on the following services from 30/03/2020:

 

 

Pembrokeshire County Council

25/03/2020

Service 378- Remain 1 day per week. (Saturday)

Service 360- No fixed service but transport on request on Wednesday only from 28/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313. 

Service 361- No fixed service but transport on request on Wednesday only FROM 29/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313.

Coastal Buses (400, 404 and 405) – These are due to change to 7 days a week from 23rd May 2020. It is proposed that the one day a week timetables remain until further notice.

Community Transport – suspended until further notice

Bus Buddies – suspended until further notice

 

28/03/2020

Services 387/8 (Coastal Crusier)- These services will operate a revised timetable and operate on Saturdays only as of Saturday 4th April. Please click here to see this timetable.

 

 

P&O Lloyd

24/03/2020

Following government advice to stop all non-essential travel and introduction of a ban on public gatherings of more than two people, the Council's Local Travel Arrangement Services have been temporarily suspended.

This includes the following travel services:

LT1, LT2, LT3 ( Holywell)

LT4 ( Buckley)

LT7 (Mold to Treuddyn)

LT8 (Caergwrle to Broughton Retail Park)

 

Additional revised timetables will be in effect from 25/03/2020:

 

 

Pats Coaches

 

 

Peyton Travel

24/03/2020

Peyton Travel Ltd that they will no longer be operating Service No. 861 from today.

 

 

Pheonix Transport

 

 

Phil Anslow

24/03/2020

From Wednesday 25th March, we will be reducing bus service levels for services X1, 6, 4, 30, 31, 69 and 63

You can access these timetables below and on the Phil Anslow website:

From 27/03/2020, we are offering free travel on all our buses for NHS staff. Just show your NHS staff ID to the driver when boarding.

Following the government guidelines and advice to help prevent the spread of Covid-19, we're asking all passengers to sit 2 meters apart whilst travelling on board our services.

Please also be aware that all of our buses will now only allow 50% of their passenger capacity on board, until further notice.

Please check the Phil Anslow Facebook page for further information.

 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

Please visit the Richard Bros website for further information*

*Please can we remind all passengers to use contactless payment whenever possible. Where this it not possible, please have the correct money ready for the driver as we have been advised by Welsh Government as of today (14/04/2020) to adopt a no change policy in order to protect the welfare of drivers and passengers.

We are happy to say all NHS staff can travel for free on all of our services. All we ask is that you show the driver your NHS badge when boarding the bus. Please also make sure you let the driver know where you are travelling to.

 

28/05/2020

T11- New reduced timetable (Monday-Saturday) in place from 30/03/2020. Please click here to see timetable.

T5- New T5 timetable from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

342 - A reduced timetable will be in place from 03/04/2020 and only run on Fridays. Please click here to see this timetable. 

408 - Operate existing fixed route on Tuesday and Friday only FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.

410 - Operate existing fixed route on Monday, Wednesday and Saturday FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.

430 - Operate revised fixed route on Monday and Wednesday 30/03/2020. Please click here to see timetable. 

460 -  A reduced timetable will be in place from 30/03/2020 (Monday to Saturday). Please click here to see timetable.

552- Will now be operating on Fridays and Saturdays only from 03/04/2020. Please click here to see timetable.

 

400 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday).

404 - No fixed service but transport on request on Wednesdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday)

405 - Please click here to see a timetable for this service (operating on Thursdays only) 

 

The following services will be temporarily suspended until further notice;

551 Newcastle Emlyn - Llandysul - Aberaeron
441 Newcastle Emlyn - Capel Iwan - Carmarthen
865 Square & Compass - Croesgoch School
X50 Cardigan - Aberporth - Newquay - Aberaeron 
554 Cardigan - Ferwig - Aberporth - Beulah 
All of our Bwcabus Fixed Routes

 

 

Ridgway Coaches

08/04/2020

No services until further notice.

 

 

Sarah Bell Minibuses

Service 403- Will NOT start operating from 04/04/2020 as planned. Suspended until further notice.

 

 

Sargeant

27/03/2020

Sargeant will be introducing a temporarily timetable on the 461/2 service from 30/03/2020. Please click here to see this timetable.

 

 

South Wales Transport

Please visit the South Wales Transport website for further information.

25/03/2020

Swansea Council have made the decision to temporarily suspend contracted local bus services from Monday 30th March onwards. This means that Saturday 28th March will be the final day of operation of the following services until further notice:

Service 5 (Swansea City Centre to Cwmdonkin)
Service 37 (Swansea City Centre to Oystermouth)
Service 49 (Swansea City Centre to North Hill)
Service 54 (Swansea City Centre to Parc Llewellyn)
Service X6C (Craig Cefn Parc & Graig Felen to Clydach)

 

31/03/2020

The following services will operate to temporarily reduced timetables from Wednesday 1st April 2020 on weekdays only, with no Saturday service. Services will finish between 3pm and 4.30pm each day. In addition, all NHS workers will travel free of charge when an NHS ID is presented to your driver. Please find updated timetables below:

 

 

Stagecoach in South Wales

14/05/2020

Stagecoach South Wales will be making changes to their timetables due to the Coronavirus outbreak.

Please visit the Stagecoach South Wales website to view all timetable updates. You can also visit the Stagecoach Coronavirus page for health and safety information.

 • From Sunday 29th March onwards: No service on Sundays.
 • From Monday 20th April onwards: Further timetable updates. Please visit the Stagecoach South Wales website for timetables and further information.
 • From Monday 27th April onwards: Revised timetables for Services E3, X4, X24. Please visit the Stagecoach South Wales website for timetables and further information.
 • From Monday 4th May onwards: There will be some additional changes to Services X15, 86, X3, 40, X43, 131, 132, T14. Please visit the Stagecoach South Wales website to see details of these changes in full.
 • From Monday 18th May onwards: There's a small route change to Service 35 (Merthyr Tydfil)- 06:30 service from Dowlais Ivor Street to Merthyr Tydfil will not serve Tai'r Twynau. There are no changes to the timetable.

If you’re a key worker that needs to give us feedback on our temporary timetables because you’re concerned they don’t meet your needs, or you have comments about social distancing on our buses, please fill out the feedback form on the Stagecoach South Wales website.

Stagecoach in South Wales will also be offering free travel to NHS workers on all its services with the exclusions of: England, Megabus and Traws Connect services 40A/B/C and 43/X43.

 

 

Stagecoach in Chester

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Swansea City Council

Swansea City Bus Station is closing from Monday 30th March. The remaining local bus services are re-locating to St Mary’s Square and Caer Street, and National Express, Megabus and Traws Cymru Service T1C are re-locating to Wellington Street.

Please click here to see a map of these bus stop alterations.

Please click here to see a list of new departure points for services formerly departing from the bus station.

 

 

Taf Valley Coaches

09/04/2020

From 14/04/2020, 222 1030 ex Carmarthen will run as normal as far as St Clears but will continue beyond St Clears on request only. Please click here to see the updated timetable for this service.

224 Service: A revised Monday to Friday timetable will come into effect on 06/04/2020. Please click here to see this timetable.

381 will continue to operate below Monday to Friday revised timetable. Please click here to see this timetable.

All other services remain cancelled with dial a ride services available on 351 and 322:

 • 322 SERVICE (Haverfordwest to Carmarthen) will no longer operate. There will be a Dial-A-Ride service available every Wednesday (All requests for journeys must be pre-booked by 15:00pm on Tuesdays).
 • 351 SERVICE no longer operates. There will be a Dial-A-Ride service available every Thursday. (All requests for journeys must be pre-booked by 15:00pm on Wednesdays).

 

 

Tanat Valley Coaches

29/03/2020

From Monday 30th March, the following services will run a reduced timetable. Please click the links to access these timetables:

Please visit the Tanat Valley Coaches website for further information and timetable updates.

 

 

Thomas of Rhondda

09/04/2020

Please click here to see temporary timetables in place for services 133, 173 and 175 from 09/04/2020.

 

 

Townlynx

31/03/2020

There will be further alterations to the below services from 27/03/2020.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 28 (Flint to Mold) from 27/03/2020. From 01/04/2020, this service will not operate on Saturdays.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 6 (Mold to Pantymwyn) from 27/03/2020 until further notice. From 01/04/2020, this service will not operate on Saturdays.

Services M40 and 14D (14M) will be suspended from 01/04/2020.

 

 

Travel Final Ltd

 

 

TrawsCymru

 

T1- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/05/2020

The frequency of this service will be increased from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

 

T1S- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/03/2020

From Sunday 29th March, this service will no longer operate.

 

T1C- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

17/04/2020

Service will be suspended until further notice from 20/04/2020.

 

T6- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

03/04/2020

There will be No Sunday Operation on the T6 until further notice. Monday to Saturday are unchanged and still operating a reduced Sunday timetable. Please visit the NAT website to see this timetable.

 

T9- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

01/04/2020

The T9 will be suspended from 02/04/2020 until further notice as no flights scheduled at Cardiff Airport.

 

T2- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

29/03/2020

A further revised timetable will be introduced on 30/03/2020. Please click here to view this timetable.

 

T3- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

29/03/2020

A further revised timetable will be introduced on 30/03/2020. Please click here to view this timetable.

From Monday 20th April 2020 until further notice the indoor passenger waiting area at Wrexham Bus Station will close. Service T3 to Barmouth will continue to board at Stand 5. 

 

T4- Stagecoach South Wales:

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

20/03/2020

There will be a temporary (Sunday) timetable in place from Wednesday 25th March until further notice. Please click here to see this timetable.

 

T14- Stagecoach South Wales: 

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

30/04/2020

Following feedback, from 04/05/2020, the T14 will run two daytime journeys between Brecon and Hay-On-Wye. Please visit the Stagecoach South Wales website to see the timetable for this service in full.

 

T5- Richards Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

28/05/2020

New T5 timetable from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

 

T11- Richard Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

26/03/2020

A further revised timetable will be in place from Monday 30th March. Please click here to see the updated timetable for this service.

 

T12- Tanat Valley Coaches/ Lloyds Coaches

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

A reduced timetable will operate from 30/03/2020. Please click here to see this timetable.

 

 

Voel Coaches

24/03/2020

To ensure the safety of all our employees, we have had to take the difficult decision to close the company temporarily following government advice.

If you have a day trip or holiday booking with us and we haven’t yet been in touch, please be assured your money is safe and is protected by Bonded Coach Holidays UK. We will be in touch as soon as our team can safely return to work. We will then either rearrange your trip or provide you with a full refund.

Please visit the Veol Coaches Facebook page for further updates.

 


Watts Coaches

 

Windy Corner Coaches

 

Yeomans Canyon

03/04/2020

Whilst additional journeys are being introduced for keyworkers on some services, others have had to be suspended due to low patronage. All Sunday services have been suspended apart from 39A.

Please visit the Yeomans Canyon website to see revised timetables in full (from 04/04/2020) and for further details on suspended services.

 

 

Train

Transport for Wales

Please check the Transport for Wales Journey Checker before you travel and the Transport for Wales website for further travel guidance.

25/05/2020

Please only travel if you are:

 • An identified ‘Key Worker’ travelling for work – we may ask for evidence.
 • Travelling to provide care.
 • Travelling to and from a job which is absolutely necessary.
 • Shopping for essential necessities.

Effective from Monday 23rd March 2020 typical Sunday service times will be applied seven days a week throughout the Transport for Wales rail network, with further amendments continually being made to services. Train times may also be subject to change at short notice. You can find details of these service changes here. 

Ticket refunds: further information can be found here.

Free Travel for NHS Staff: TfW will be allowing NHS workers to travel for free to and from work until 30th April on production of their NHS ID.

 

 

Great Western Railway

Please check the GWR Live Network Updates page before you travel.

20/03/2020

Following discussions with Government and the wider rail industry, Great Western Railway is reducing services to reflect national advice against non-essential travel, while maintaining services critical to keeping key workers moving during the current situation.

A new timetable will be in place from Monday 23rd March, in operation 7 days a week. Please visit the Great Western Railway website to see details of these changes.

 

 

Flights

Cardiff Airport

Please visit the Cardiff Airport website for additional information and guidance for passengers due to travel, measures in place at the airport and more.

30/03/2020

Cardiff Airport is closely following guidance provided by the relevant authorities in relation to updated procedures for COVID-19. 

All passenger flights are cancelled as airlines have suspended services.  Customers should check with their airline, tour operator or travel agent to ensure they have the latest information.  Do not travel to the airport.

The safety and security of our team and customers is our number one priority.

 

Eastern Airways

04/05/2020

Due to the effects of the Coronavirus (Covid-19) pandemic and Government instruction relating to essential travel only, Eastern Airways will suspend the majority of its scheduled network for the short term for a period of 24 days from Wednesday 25th March 2020 until currently Friday 17th April 2020*. This includes flights from Aberdeen (except Humberside service), Anglesey, Belfast City, Cardiff, Dublin, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle, Southampton, Teesside International, Wick. 

*Scheduled restart delayed until 1st June.

Please visit the Eastern Airways website for additional information.