Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #M4 : Tua'r Gorllewin : C23A Magwyr i G26 Malpas : Tagfeydd : #RhybuddionTraffigCymru
@TravelineCymru RT #A4232: Tua'r Gogledd: Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern: Tagfeydd: Oedi'n bosibl: #RhybuddionTraffigCymru
@TravelineCymru RT #M4 : Westbound : J23A Magor to J26 Malpas : Congestion : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT #A4232: Northbound: A48 Interchange to M4 J33 Capel Llanilltern: Congestion: Delays possible: #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT **DIWEDDARIAD** Mae’r cerbyd wedi’i symud yn ddiogel o’r #A55 Allt Rhuallt tua’r dwyrain. Ffordd yn glir. Diolc… https://t.co/zP17v8WaKt
 Gŵyl Seiclo Aberystwyth

Gŵyl Seiclo Aberystwyth – dydd Sadwrn 18 Mai tan ddydd Llun 27 Mai 2019

Ymunwch â rhai o seiclwyr gorau Prydain wrth iddynt ddod ar ymweliad prin â’r canolbarth ar gyfer Gŵyl Seiclo Aberystwyth o 18 i 27 Mai. Bydd yr ŵyl 11 diwrnod hon yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau ar y ffyrdd ac oddi ar y ffyrdd ar gyfer seiclwyr proffesiynol a’r sawl sy’n seiclo yn eu hamser hamdden.

 
Mae’r digwyddiadau hynny’n cynnwys yr Audax, sef digwyddiad newydd ar gyfer 2019, sy’n cynnwys llwybr 212 cilomedr a fydd yn dechrau ac yn gorffen yn Aberystwyth ar ddiwrnod cyntaf yr ŵyl. Os hoffech chi roi cynnig ar lwybr ychydig yn fyrrach, bydd Prawf Amser 10 Milltir Ystwyth ar 22 Mai yn gyfle perffaith i chi gystadlu yn erbyn y cloc wrth i’r seiclwyr ddechrau un ar y tro.

 
Bydd ffyrdd Aberystwyth ar gau ar 26 Mai pan fydd Pencampwriaethau Rasys Cylched Cymru yn dod i’r dref! Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys rasys amrywiol i blant yr ysgolion cynradd lleol a pharêd gwisg ffansi, gyda’r prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y prynhawn. Mae disgwyl i dros 500 o seiclwyr gystadlu yn y digwyddiad hwn, ac mae’n siŵr y bydd yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl.

 
Ewch i wefan Gŵyl Seiclo Aberystwyth i weld yr ystod lawn o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal drwy gydol yr ŵyl.  

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae modd cyrraedd Aberystwyth yn hwylus ar nifer o lwybrau bysiau sy’n gwasanaethu lleoliadau yng nghanol y dref a’r cyffiniau. Mae Gorsaf Drenau Aberystwyth mewn lleoliad delfrydol yng nghanol y dref, ac mae’n gweithredu amryw o wasanaethau Trafnidiaeth Cymru.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad