Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ❌ Royal Hotel bus stop closed due to road works 📅 Wednesday 11 December ⌚ 22:00 to last bus 🚏 Please use bus stop K… https://t.co/odCRIuunwi
@TravelineCymru In need of some festive activity inspiration this December? We’ve got you covered! Discover some of the brrrrrillia… https://t.co/Bn44NylKFJ
@TravelineCymru Ydych chi’n chwilio am ychydig o ysbrydoliaeth ar gyfer gweithgareddau Nadoligaidd i’w gwneud ym mis Rhagfyr? Rydym… https://t.co/CCUoi3CMet
@TravelineCymru RT Our 109 service is currently experiencing a delay due to a blocked road in Hopkinstown #Pontypridd. We're sorry for… https://t.co/M0amagsONc
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to the aforementioned indiscriminate parking, the 14 services between Blackwood - Ba… https://t.co/U1XpAAnASV
http://castellroc.co.uk/

Gŵyl Castell Roc, Castell Cas-gwent – O ddydd Iau 8 Awst tan ddydd Llun 26 Awst 2019

Saif Castell Cas-gwent uwchlaw clogwyni Afon Gwy, a dyma’r amddiffynfa gerrig ôl-Rufeinig hynaf sy’n sefyll o hyd ym Mhrydain. Rhwng 8 Awst a 26 Awst, bydd y tir godidog hwn yn gartref i ŵyl hynod boblogaidd Castell Roc, sy’n enwog yn rhyngwladol am ei hawyrgylch hamddenol a’i hamrywiaeth eang o adloniant byw.

Mae hwn yn ddigwyddiad bach, agos-atoch i bobl o bob oed sy’n mwynhau mynychu gwyliau. Bydd y dathliadau’n cychwyn ddydd Iau 8 Awst gyda’r sioe drawiadol ‘Legends of Roc’. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i weld tair sioe deyrnged o’r radd flaenaf am bris un, wrth i fandiau sy’n rhoi teyrnged i ‘Police’, ‘Dire Straits’ ac ‘U2’ gamu i’r llwyfan.

 

Mae uchafbwyntiau eraill yr ŵyl yn cynnwys y canlynol:

  • Gwener 9 Awst: ‘The Shires’ – Ymddangosodd The Shires am y tro cyntaf yn yr ŵyl yn 2016, ac erbyn hyn maent gyda’r bandiau mwyaf amlwg ym maes canu gwlad. Byddant yn perfformio caneuon o’u trydydd albwm stiwdio poblogaidd a ryddhawyd yn ddiweddar, “Accidentally on Purpose”.
  • Sadwrn 10 Awst: ‘80s vs. 90s Extravaganza’ – Ymunwch â phrif leisydd Spandau Ballet, Martin Kemp, mewn parti na welwyd ei debyg o’r blaen i glodfori artistiaid mwyaf ac artistiaid gorau’r oes aur ym maes canu pop.
  • Gwener 16 Awst: ‘Showaddyaddy in Concert’ – Mae’r band hwn o Gaerlŷr, a ffurfiwyd yn yr 1970au, wedi gwerthu dros 20 miliwn o recordiau ac wedi perfformio ar lwyfannau cerddoriaeth ledled y byd. Efallai y byddwch yn gyfarwydd â’u cân boblogaidd ‘Under the Moon of Love’ a gyrhaeddodd frig y siartiau!
  • Sul 18 Awst: ‘ABBA MANIA’ – Dewch i gyd-ganu ag ABBA MANIA wrth iddynt gamu i’r llwyfan yng Nghastell Cas-gwent, a dewch i ddathlu gwaith un o’r bandiau mwyaf llwyddiannus erioed.
  • Gwener 23 Awst: ‘A Night of Queen and Fleetwood Bac’ – Yn dilyn llwyddiant aruthrol y sioe arobryn ‘Bohemian Rhapsody’ y llynedd a chyhoeddi taith Fleetwood Mac yn ystod 2019, dewch i ymuno â’r sioeau teyrnged sydd wedi ennill bri rhyngwladol, The Bohemians a Fleetwood Bac, ac i fwynhau dathliad heb ei ail.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ŵyl a phrynu eich tocynnau, ewch i wefan Gŵyl Castell Roc.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Castell Cas-gwent bellter byr (tua chilomedr) o orsaf reilffordd Cas-gwent, sy’n gwasanaethu’r rheilffordd rhwng Caerdydd, Caerloyw a Birmingham. Caiff yr ardal ei gwasanaethu hefyd gan lawer o wasanaethau bws, gan gynnwys gwasanaethau 761, 755, C1, C3 a 7XP. Mae’r rhain i gyd yn aros o fewn pellter cerdded i fynedfa’r castell.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad