Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru This festive season, @AgeCymru’s Winter Celebrations will help tackle loneliness and isolation for over 500 older p… https://t.co/yFYTrlwAhP
@TravelineCymru Dros dymor y Nadolig eleni, bydd Dathliadau’r Gaeaf @AgeCymru yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwyd… https://t.co/bc0NHchBYx
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to an issue with the vehicle, the 08:36 X15 service from Newbridge to Newport is cur… https://t.co/O4SW3bI2Wc
@TravelineCymru RT ❗️Rhybudd ❗️ #A55 C27 Llanelwy Tua'r Gorllewin . Cerbyd Wedi torri i lawr lôn 1 ⛔️. Swyddogion traffig ar y ff… https://t.co/46nUgexIzA
@TravelineCymru RT Service Update: From Monday 9th December 2019, Edwards Avenue in #Brymbo will be closed by Wrexham County Council H… https://t.co/GgtBhQlzjA
https://www.wmc.org.uk/en/whats-on/2019/club-tropicana/

Club Tropicana, Canolfan y Mileniwm – O ddydd Mawrth 13 Awst tan ddydd Sadwrn 17 Awst 2019

Mae’r sioe gerdd hwyliog ‘Club Tropicana’ yn dod i Ganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar 13 Awst am wythnos o berfformiadau y bu disgwyl mawr amdanynt. Dewch ar daith yn ôl i’r 80au trydanol a mwynhewch y stori ddoniol am briodfab a phriodferch sydd, cyn eu diwrnod mawr, yn dechrau ailystyried eu penderfyniad i briodi. Mae’r naill a’r llall yn penderfynu codi pac i chwilio am ychydig o hwyl yn yr haul, ond yn darganfod bod y ddau ohonynt wedi dewis yr un gwesty i ddianc iddo, sef Gwesty’r Club Tropicana.

Mae’r sioe gerdd hon yn cynnwys rhai o anthemau mwyaf eiconig a phoblogaidd yr 1980au, megis ‘Girls Just Wanna Have Fun’, ‘Making Your Mind Up’, ‘Islands in the Stream’ ac ‘Up Where We Belong’. Bydd eich traed yn symud i guriad y gerddoriaeth drwy gydol y sioe wrth i chi ddilyn y stori a fydd yn siŵr o’ch swyno a gwneud i chi chwerthin yn uchel.

Mae’r cast sy’n llawn sêr yn cael ei arwain gan Joe McElderry, enillydd yr X Factor yn 2009 a fu hefyd yn chwarae’r brif ran yn y sioe Joseph and his Technicolour Dreamcoat. Bydd Neil McDermott (EastEnders), Kate Robbins (Spitting Image), Emily Tierney (Wicked a The Wizard of Oz) ac Amelle Berrabah o’r Sugababes, sy’n ymddangos mewn sioe gerdd am y tro cyntaf, yn ymuno ag ef.

 

Bydd pob perfformiad yn para ychydig dros 2 awr ac mae’r tocynnau yn costio rhwng £16.50 a £46.50. Ewch i wefan Canolfan y Mileniwm neu Club Tropicana i gael gwybod mwy.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae nifer o fysiau’n gwasanaethu Canolfan y Mileniwm, gan gynnwys gwasanaethau rhif 6 a rhif 8 sy’n aros bron wrth ymyl prif fynedfa’r Ganolfan. Mae Gorsaf Reilffordd Bae Caerdydd 5 munud o waith cerdded i ffwrdd.

Os hoffech deithio i’r digwyddiad ar drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus a chael gafael ar fanylion am amseroedd a gwasanaethau. At hynny, gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio.

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad