Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Due to an operational issue the 16:25 60 service from Monmouth to Newport will be running late.… https://t.co/h60ma70nc3
@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: 122 Svc from #Tonypandy To #Cardiff @ 8:35 will resume from #Danescourt @ 9:45 due to an earlier issue.
@TravelineCymru RT #Aberdare - The 11:30 172 service from Porthcawl to Aberdare will resume service from Bridgend at 11:55 following t… https://t.co/xXgbqyrLbg
@TravelineCymru Have you followed us on Instagram yet? See what happens as the Traveline Cymru team go out and about at the events… https://t.co/8I8NSV6jPI
@TravelineCymru Ydych chi wedi dechrau ein dilyn ar Instagram eto? Mae’n gyfle i weld beth sy’n digwydd pan fydd tîm Traveline Cymr… https://t.co/AAFXJteAbe
Club Tropicana

Club Tropicana at Venue Cymru, Llandudno- Monday 24th to Sunday 29th June 2019

Ar 24 Mehefin bydd y sioe gerdd hwyliog Club Tropicana yn dod i Venue Cymru yn Llandudno am wythnos o berfformiadau y bu disgwyl mawr amdanynt. Dewch ar daith yn ôl i’r 80au trydanol a mwynhewch y stori ddoniol am briodfab a phriodferch sydd, cyn eu diwrnod mawr, yn dechrau ailystyried eu penderfyniad i briodi. Mae’r naill a’r llall yn penderfynu codi pac i chwilio am ychydig o hwyl yn yr haul, ond yn darganfod bod y ddau ohonynt wedi dewis yr un gwesty i ddianc iddo, sef Gwesty’r Club Tropicana.

Mae’r sioe gerdd hon yn cynnwys rhai o anthemau mwyaf eiconig a phoblogaidd yr 1980au, megis ‘Girls Just Wanna Have Fun’, ‘Making Your Mind Up’, ‘Islands in the Stream’ ac ‘Up Where We Belong’. Bydd eich traed yn symud i guriad y gerddoriaeth drwy gydol y sioe wrth i chi ddilyn y stori a fydd yn siŵr o’ch swyno a gwneud i chi chwerthin yn uchel.

Mae’r cast sy’n llawn sêr yn cael ei arwain gan Joe McElderry, enillydd yr X Factor yn 2009 a fu hefyd yn chwarae’r brif ran yn y sioe Joseph and his Technicolour Dreamcoat. Bydd Neil McDermott (EastEnders), Kate Robbins (Spitting Image), Emily Tierney (Wicked a The Wizard of Oz) ac Amelle Berrabah o’r Sugababes, sy’n ymddangos mewn sioe gerdd am y tro cyntaf, yn ymuno ag ef.

 

Mae’r perfformiad yn para ychydig dros 2 awr ac mae prisiau’r tocynnau yn amrywio o £19.50 i £46.50. Ewch i wefan Venue Cymru neu wefan Club Tropicana i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Venue Cymru 10 munud o waith cerdded o Orsaf Drenau Llandudno. Mae modd cyrraedd y lleoliad ar sawl gwasanaeth bws hefyd, gan gynnwys gwasanaethau rhif 12, 5/X5 ac X1, sy’n aros y tu allan i gefn yr adeilad.

Os hoffech deithio i’r digwyddiad ar drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus a chael gafael ar fanylion am amseroedd a gwasanaethau. At hynny, gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio.

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad