Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Accessibility and Inclusion Manager 📍 Cardiff We’re looking for an experienced equality professional to join o… https://t.co/VJqdPEAJm2
@TravelineCymru RT Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiad 📍 Caerdydd Rydym yn edrych am unioglyn proffesiynol a profiadol ym maes cydradd… https://t.co/eMVxmLhPXX
@TravelineCymru RT #Aberdare Service Update: 172 service 11:51 from Tonypandy to Aberdare will not operate due to a technical issue. A… https://t.co/t1eGEaEhwL
@TravelineCymru RT Travel Update:- 95A/B have now resumed to their normal route we apologise for the inconvenience caused #cbupdate
@TravelineCymru RT Travel Update:- 95A/B will only be using the first stop in llandough hospital due to a lorry blocking the road outs… https://t.co/kHZleOKMJh
Judgement Day VI. Principality Stadium, Cardiff

Dydd y Farn VI. Stadiwm Principality, Caerdydd. Sadwrn 28 Ebrill 2018

Llun: Stadiwm Principality

Y Dreigiau v Y Scarlets, y gic gyntaf am 15:05

Y Gleision v Y Gweilch, y gic gyntaf am 17:35

Dyma brofiad arbennig i bob cefnogwr rygbi, lle bydd pedwar rhanbarth Cymru yn mynd benben â’i gilydd ar Ddydd y Farn V yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Stadiwm Principality.

 

Cau ffyrdd

Bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau rhwng 12:30 a 20:30

Fodd bynnag, bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd (am 7am) oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

  • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

Ychwanegiadau:

  • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, a chaniateir mynediad yn unig ar gyfer parcio at ddiben y rygbi, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.
  • Bydd Rhodfa’r Orsaf ar gau yn ei chyfanrwydd o 18.30 ymlaen – nes y bydd y ciwiau ar gyfer trenau yn diflannu (disgwylir y bydd y ciwiau wedi diflannu erbyn 21:30). Bydd modd i geir adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa’r Orsaf tua’r gogledd, tuag at Heol Casnewydd/Plas Dumfries.

 

Bws Caerdydd

 

Newport Bus

Rhwng 12:00 a 21:00 bydd gwasanaeth 30 Casnewydd – Caerdydd yn gorffen ac yn dechrau yn Heol y Brodyr Llwydion (Arhosfan GG). Y rheswm am hynny yw bod ffyrdd yn cael eu cau yng nghanol dinas Caerdydd oherwydd gemau rygbi Dydd y Farn a gynhelir yn Stadiwm Principality.

Noder na fydd y gemau’n effeithio ar wasanaeth X30. 

Stagecoach Bus

Bydd y rhan fwyaf o fysiau Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion drwy gydol y dydd.

Bydd bws rhif 25 yn dechrau/gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion.

Ni fydd bysiau rhif 122 a 124 yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan, ond byddant yn mynd ar hyd North Rd wrth deithio i Heol y Brodyr Llwydion ac oddi yno.

Bydd bws rhif 132 yn teithio i Fae Caerdydd ac oddi yno drwy Blas Dumfries / i’r gogledd ar hyd Heol y Brodyr Llwydion.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad