Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️NEW: #Barry - Buses replace trains between Barry and Bridgend until at least 21:00 ℹ️More information can be fou… https://t.co/RrPmdZLpYf
@TravelineCymru RT #SERVICECHANGES From 23rd June some of our services will be changing in and around the Caerphilly area to improve… https://t.co/S55lyCXzUY
@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Just a reminder that due to roadworks on Westgate Street in Cardiff tonight, our 26 Serv… https://t.co/Z6RC1NzTbt
@TravelineCymru RT #Porth, Just a reminder that due to roadworks in Cardiff tonight service 132 will start and terminate at Greyfriar… https://t.co/Dhv5qYNCgQ
@TravelineCymru RT ❗️ Rhybydd ❗️ #A487 Caernarfon Yr ddau gyfeiriad Osgoi'r ardal os yn bosib . Tagfeydd Hir https://t.co/xPBwLVxaqo
Easter Travel info

Gwybodaeth am deithio dros gyfnod y Pasg

Dros benwythnos y Pasg, bydd llawer o weithredwyr yn darparu gwasanaeth gwahanol i’r arfer. Caiff ein cynlluniwr taith ei ddiweddaru’n rheolaidd â’r wybodaeth ddiweddaraf am batrymau gwasanaethau.

Yn ogystal, gallwch weld manylion y newidiadau hyn dan enw pob gweithredwr ac ardal awdurdod lleol isod. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru wrth i ni ei chael gan weithredwyr. Cofiwch ddarllen y wybodaeth yn ofalus cyn teithio.

Os nad ydych yn siŵr pa weithredwr sy’n darparu eich gwasanaeth, gallwch chwilio am rif eich gwasanaeth bws ar ein tudalen Amserlenni. Mae enw’r gweithredwr i’w weld ar waelod y sgrîn.

Yn ogystal, gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn ar 0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Gallwch glicio ar enwau’r gweithredwyr neu’r awdurdodau lleol isod i fynd yn syth at eu gwybodaeth nhw. Os hoffech gysylltu â gweithredwr yn uniongyrchol, mae’r manylion cyswllt perthnasol i’w gweld yma.

Pasg Hapus i chi a chymerwch ofal wrth deithio!

 

Gweithredwyr

Arriva Cymru

Arriva Midland

Berwyn Coaches

Brodyr Richards

Bws Caerdydd

Caelloi - CAEL

Capital Links

Capitol Hire

Coastline Taxis

DANSA

Easyway of Pencoed

Edwards Coaches

First Cymru

First Somerset and Avon

Globe

Glyn Evans

Harris Coaches

Lewis y Llan

Llew Jones Coaches

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

Peyton Travel

P&O Lloyd

Prompt Travel

Phil Anslow

Ridgways

Select Coaches

South Wales Transport

Stagecoach yn Ne Cymru

Stagecoach West (Wye and Dean)

Stagecoach Merseyside

Tanat Valley Coaches

Thomas Coaches Porth - PRTH

Trafnidiaeth Cymru a Great Western Railway

Travel Final

Traws

 

Awdurdodau Lleol

Abertawe

Bro Morgannwg

Caerffili

Ceredigion

Conwy 

Gwynedd

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Wrecsam

Ynys Môn

 

 

Gweithredwyr

 

Arriva Cymru

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 

 

Arriva Midland

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Sul y Pasg (21 Ebrill)

Gwasanaeth dydd Sul

Gwasanaeth dydd Sadwrn ar wasanaethau 738 a 740

Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 

 

Berwyn Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 


Brodyr Richards

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Bydd y gwasanaethau canlynol yn gweithredu: 342, 411, 413, 430, 460
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Bws Caerdydd

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaethdydd Sadwrn
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 


Caelloi - CAEL

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


Capital Links

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaethdydd Sadwrn
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

Capitol Hire

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 


Coastline Taxis

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

DANSA

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Gwasanaeth arferol ar wasanaethau 26, 53, 54, 116 a 142

 

Ni fydd yr holl wasanaethau eraill yn gweithredu o gwbl

Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Easyway of Pencoed

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


Edwards Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 

 

First Cymru

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Gwasanaeth dydd Sadwrn gyda theithiau ychwanegol ar wasanaethau 2B, 4A, 15, 16, 30 a 214.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael isod. 

Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) GwasanaethGŵyl y Banc

 

Cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am y teithiau ychwanegol ar ddydd Gwener y Groglith.

 


First Somerset and Avon

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

Globe

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Glyn Evans

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Harris Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


Lewis y Llan

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 


Llew Jones Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

Lloyds Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

  • Bydd gwasanaeth T12 yn rhedeg gwasanaeth dydd Llun-dydd Gwener
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

M&H Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Nefyn Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 

 

New Adventure Travel

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc*

 

*Ni fydd hynny’n effeithio ar wasanaeth T9 a fydd yn gweithredu ei amserlen arferol dros gyfnod y Pasg. 

 

 

Newport Bus

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sadwrn gyda rhai newidiadau – gweler isod*
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul

 

*Ddydd Gwener 19 Ebrill bydd gwasanaethau 1/1B, 19E, 27/27, 30, 35/36 a 42/43 yn gweithredu gwasanaeth dydd Sadwrn, ond yn gorffen tua’r un amser ag y byddent yn gorffen o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cliciwch yma i weld manylion yr amserau gorffen hyn. 

 


P&O Lloyd

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

 

Peyton Travel

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


Prompt Travel

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Ni fyddgwasanaeth 158 yn gweithredu
Sul y Pasg (21 Ebrill) Ni fyddgwasanaeth 158 yn gweithredu
Llun y Pasg (22 Ebrill) Ni fyddgwasanaeth 158 yn gweithredu

 


Phil Anslow

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


Ridgways

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Select Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 


South Wales Transport

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol (ar wahân i wasanaeth 204 a fydd yn gweithredu gwasanaeth dydd Sadwrn)
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth Llun-Gwener arferol hebwas anaethau ysgol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul

 


Stagecoach West (Wye and Dean)

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Gwasanaeth dydd Sadwrn:

Gwasanaeth 34 (Ross-Trefynwy)

Gwasanaeth 35 (Ross-Trefynwy)

Gwasanaeth 36 (Trefynwy-Henffordd)

Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Stagecoach Merseyside

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul

 


Tanat Valley Coaches

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol (ond ni fydd gwasanaeth 64 Llanarmon-Y Waun-Llangollen yn gweithredu)
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Thomas Coaches Porth - PRTH

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Trafnidiaeth Cymru a Great Western Railway

Cliciwch yma i gael trosolwg o’r gwaith peirianyddol fydd yn effeithio ar wasanaethau Great Western a Trafnidiaeth Cymru dros benwythnos y Pasg.

 

 

Travel Final

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth

 

 

Traws

  Gwener y Groglith (19 Ebrill) Sul y Pasg (21 Ebrill) Llun y Pasg (22 Ebrill)
T1 Gwasanaeth Sadwrn Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth Gŵyl y banc
T1C Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth Gŵyl y banc
T1S Gwasanaeth Sadwrn Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth
T2 Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
T3 Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc
T4 Gwasanaeth arferol Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth Gŵyl y banc
T5 Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth
T6 Gwasanaeth arferol Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth Gŵyl y banc
T9 Gwasanaeth arferol Gwasanaeth dydd Sul Gwasanaeth Gŵyl y banc
T12 Gwasanaeth arferol Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth
T14 Gwasanaeth arferol Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth

 

 

 

Awdurdodau Lleol

 

Abertawe

Cliciwch yma i gael trosolwg o’r gwasanaethau fydd yn gweithredu yn Abertawe dros benwythnos y Pasg.

Bydd Briggs Coach Hire a First Call yn gweithredu gwasanaeth arferol ddydd Gwener 19 Ebrill. Ni fyddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau ddydd Sul 21 Ebrill na dydd Llun 22 Ebrill

 

 

Bro Morgannwg

Cliciwch yma i gael trosolwg o’r gwasanaethau fydd yn gweithredu ym Mro Morgannwg dros benwythnos y Pasg.

 

 

Caerffili

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Bydd Connect2 yn gweithredu gwasanaeth arferol ar lwybrau J ac L.

Ni fydd llwybrau 15 a C1 yn gweithredu.

Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth Connect2
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth Connect2

 

 

Ceredigion

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Dim gwasanaeth, ar wahân i wasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ar wasanaeth T1C
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth, ar wahân i wasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ar wasanaeth T1C
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth, ar wahân i wasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ar wasanaeth T1C

 

Ni fydd Evans Coaches Tregaron, Mid Wales Motorways a Padarn Cars yn rhedeg gwasanaethau ddydd Gwener 19 Ebrill, dydd Sul 21 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill

 

 

Conwy

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill) bydd Alpine Travel a Castle Cabs yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul. Ni fyddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau o gwbl ddydd Sul y Pasg (21 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (22 Ebrill).

 

 

Gwynedd

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill) a dydd Sul y Pasg (21 Ebrill) bydd Cen ap Tomos, Gwynfor Coaches a John’s Coaches yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul. Byddant yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ddydd Llun y Pasg.

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill), dydd Sul y Pasg (21 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (22 Ebrill) bydd O Ddrws i Ddrws yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc.

 

 

Powys

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth dydd Sul / Gŵyl y Banc ar wahân i wasanaethau Traws
Llun y Pasg (22 Ebrill) Dim gwasanaeth dydd Sul / Gŵyl y Banc ar wahân i wasanaethau Traws

 

Bydd Celtic Travel, Crickhowell Taxis, Knighton Taxis, Oswestry Community Transport, Owens of Oswestry, Sargeant, Yeomans Canyon yn rhedeg gwasanaeth arferol ddydd Gwener 19 Ebrill. Ni fyddant yn rhedeg unrhyw wasanaethau ddydd Sul 21 Ebrill na dydd Llun 22 Ebrill

 

 

Rhonnda Cynon Taff

Cliciwch yma i gael trosolwg o’r gwasanaethau fydd yn gweithredu yn Rhondda Cynon Taf dros benwythnos y Pasg. 

 

 

Sir Benfro

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Ni fydd y gwasanaethau canlynol yn gweithredu o gwbl: 300, 308, T5, 408, 410.  

Ni fydd y gwasanaethau Bwcabus canlynol yn gweithredu chwaith: 601, 642, 643, 644, 645.

Bydd gwasanaeth 403 yn gweithredu fel arfer. 

Bydd pob gwasanaeth arall yn gweithredu gwasanaeth dydd Sadwrn.

Sul y Pasg (21 Ebrill)

Bydd gwasanaeth 403 yn gweithredu fel arfer.

Ni fydd yr holl wasanaethau eraill yn gweithredu o gwbl.

Llun y Pasg (22 Ebrill)

Bydd gwasanaeth 403 yn gweithredu fel arfer.

Bydd gwasanaeth 352 yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul.

Ni fydd yr holl wasanaethau eraill yn gweithredu o gwbl.

 

 

Sir Ddinbych

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill) bydd Phoenix Transport a Townlynx yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul. Ni fyddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau o gwbl ddydd Sul y Pasg (21 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (22 Ebrill).

 

 

Sir Fynwy

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth arferol
Sul y Pasg (21 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth Gŵyl y Banc

 

 

Sir Gaerfyrddin

Gwener y Groglith (19 Ebrill)

Gwasanaeth arferol, ond ni fydd y canlynol yn gweithredu:

  • Gwasanaeth 06:40 o Frynaman i Rydaman ar wasanaeth 124
  • Gwasanaeth 07:05 o Lanelli i Cross Hands ar wasanaeth 128

Ni fydd gwasanaeth Bwcabus yn Sir Benfro yn gweithredu chwaith.

Sul y Pasg (21 Ebrill) Dim gwasanaeth, ar wahân i wasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ar wasanaeth T1
Llun y Pasg (22 Ebrill)

Dim gwasanaeth, ar wahân i wasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc ar wasanaeth T1

 

Bydd gwasanaethau 1st Choice Transport, Davies Coaches, DR Rees, Ffoshelig, Gwynne Price Transport, Jones Login, Midway, Morris Travel a Taf Valley Coaches yn rhedeg yn ôl yr arfer ddydd Gwener 19 Ebrill. Ni fyddant yn rhedeg unrhyw wasanaethau ddydd Sul 21 Ebrill na dydd Llun 22 Ebrill

 

 

Sir y Fflint

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill) bydd E Jones and Sons, HD Hutchinson and Son ac R Williams yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul. Ni fyddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau o gwbl ddydd Sul y Pasg (21 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (22 Ebrill).

 

 

Wrecsam

Ddydd Gwener y Groglith (19 Ebrill) bydd Pats Coaches a Price Coaches yn gweithredu gwasanaeth dydd Sul. Ni fyddant yn gweithredu unrhyw wasanaethau o gwbl ddydd Sul y Pasg (21 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (22 Ebrill).

 

 

Ynys Môn 

Gwener y Groglith (19 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul
Sul y Pasg (21 Ebrill)  Gwasanaeth dydd Sul
Llun y Pasg (22 Ebrill) Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

 

Bydd Clynnog a Threfor, Eifion’s Coaches, Goodsir Coaches ac O R Jones yn rhedeg gwasanaeth dydd Sul ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Sul 21 Ebrill, ac yn rhedeg gwasanaeth dydd Sul / Gŵyl y Banc ddydd Llun 22 Ebrill.

 

< Pob digwyddiad