Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Heading home from work or shops? Don't forget Christmas light switch-on is tomorrow. If you're working or shopping… https://t.co/gkRlSh2xVH
@TravelineCymru RT 🏉Trên adref ar ôl y digwyddiad? https://t.co/VzBMiRpF43 Train home after the event? https://t.co/dMX9qNxIp1 https://t.co/Ck2pdEKtZw
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** 29b will be diverted up heidenheim drive due to a road closure on Ponthir Road in both directions
@TravelineCymru RT Travel Update:- There's a high level of traffic congestion in the Asda Pontprennau Area due to a road traffic colli… https://t.co/yM7NNIFdbG
@TravelineCymru RT Live updates on traffic and travel delays in Cardiff ahead of Wales v Tonga rugby game https://t.co/W4wCQb1rwT https://t.co/NY9cPKyBbu
Gwledd Conwy, 26 – 28 Hydref

Gwledd Conwy, 26-28 Hydref 2018

Caiff Gwledd Conwy ei chynnal yn nhref hardd Conwy yn y gogledd, ac mae disgwyl i’r digwyddiad fod yn benwythnos difyr llawn o fwyd, cerddoriaeth ac adloniant a fydd yn addas i bawb. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o ddydd Gwener 26 Hydref tan ddydd Sul 28 Hydref.

Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau pob math o gynnyrch lleol, blasus yn y Neuaddau Bwyd, y Farchnad Bwyd Stryd a’r Farchnad Bwyd Lleol a fydd yn rhan o’r digwyddiad. O siocledi moethus a wnaed â llaw i gawsiau lleol blasus a seidrau unigryw … bydd yno rywbeth at ddant pawb. Bydd y Neuaddau Bwyd wedi’u lleoli ar y cei ac yn Neuadd Fwyd yr Afon, a byddant ar agor ddydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd y Farchnad Bwyd Stryd ar y cei hefyd ac ar hyd y Stryd Fawr. Bydd y Farchnad Bwyd Lleol yn Sgwâr Lancaster.

Bydd nifer o sesiynau mewn ceginau arddangos a sesiynau blasu gwin yn cael eu cynnal dros y penwythnos, y gall y teulu cyfan gymryd rhan ynddynt, a chynhelir nifer o ddosbarthiadau celf a chrefft y gallwch chi a’r plant roi cynnig arnynt.

Pan fydd eich boliau’n llawn ar ôl blasu’r holl fwyd bendigedig, gallwch ymlwybro i gyfeiriad y Prif Lwyfan ar y cei i fwynhau cerddoriaeth amrywiol, boed yn berfformiad acwstig hamddenol, yn sesiwn cerddoriaeth jazz neu’n gyfle i godi canu. Bydd yr adloniant yn siŵr o fod yn un o uchafbwyntiau’r penwythnos.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Gorsaf Reilffordd Conwy yng nghanol y dref ac o fewn pellter cerdded i lawer o leoliadau’r digwyddiad. Mae modd cyrraedd y digwyddiad ar fws hefyd. Mae’r cei lle bydd llawer o’r ŵyl yn cael ei chynnal ryw 5 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Conwy.

I gynllunio eich taith yn ôl ac ymlaen i’r digwyddiad ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac i gael gwybod sut mae teithio rhwng y lleoliadau, gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith ar-lein. At hynny, gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i gael gwybodaeth am amseroedd, cyfeiriadau a phellteroedd cerdded.

Gall cerdded o’r naill ddigwyddiad i’r llall a cherdded o amgylch Conwy fod yn ffordd wych o fwynhau’r awyrgylch a bod yn rhan o’r digwyddiad hwn i ddathlu bwyd, celf a cherddoriaeth!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a phrynu eich tocynnau yma.

< Pob digwyddiad