Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Accessibility and Inclusion Manager 📍 Cardiff We’re looking for an experienced equality professional to join o… https://t.co/VJqdPEAJm2
@TravelineCymru RT Rheolwr Hygyrchedd a Chynhwysiad 📍 Caerdydd Rydym yn edrych am unioglyn proffesiynol a profiadol ym maes cydradd… https://t.co/eMVxmLhPXX
@TravelineCymru RT #Aberdare Service Update: 172 service 11:51 from Tonypandy to Aberdare will not operate due to a technical issue. A… https://t.co/t1eGEaEhwL
@TravelineCymru RT Travel Update:- 95A/B have now resumed to their normal route we apologise for the inconvenience caused #cbupdate
@TravelineCymru RT Travel Update:- 95A/B will only be using the first stop in llandough hospital due to a lorry blocking the road outs… https://t.co/kHZleOKMJh
Gwledd Conwy, 26 – 28 Hydref

Gwledd Conwy, 26-28 Hydref 2018

Caiff Gwledd Conwy ei chynnal yn nhref hardd Conwy yn y gogledd, ac mae disgwyl i’r digwyddiad fod yn benwythnos difyr llawn o fwyd, cerddoriaeth ac adloniant a fydd yn addas i bawb. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o ddydd Gwener 26 Hydref tan ddydd Sul 28 Hydref.

Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau pob math o gynnyrch lleol, blasus yn y Neuaddau Bwyd, y Farchnad Bwyd Stryd a’r Farchnad Bwyd Lleol a fydd yn rhan o’r digwyddiad. O siocledi moethus a wnaed â llaw i gawsiau lleol blasus a seidrau unigryw … bydd yno rywbeth at ddant pawb. Bydd y Neuaddau Bwyd wedi’u lleoli ar y cei ac yn Neuadd Fwyd yr Afon, a byddant ar agor ddydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd y Farchnad Bwyd Stryd ar y cei hefyd ac ar hyd y Stryd Fawr. Bydd y Farchnad Bwyd Lleol yn Sgwâr Lancaster.

Bydd nifer o sesiynau mewn ceginau arddangos a sesiynau blasu gwin yn cael eu cynnal dros y penwythnos, y gall y teulu cyfan gymryd rhan ynddynt, a chynhelir nifer o ddosbarthiadau celf a chrefft y gallwch chi a’r plant roi cynnig arnynt.

Pan fydd eich boliau’n llawn ar ôl blasu’r holl fwyd bendigedig, gallwch ymlwybro i gyfeiriad y Prif Lwyfan ar y cei i fwynhau cerddoriaeth amrywiol, boed yn berfformiad acwstig hamddenol, yn sesiwn cerddoriaeth jazz neu’n gyfle i godi canu. Bydd yr adloniant yn siŵr o fod yn un o uchafbwyntiau’r penwythnos.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Gorsaf Reilffordd Conwy yng nghanol y dref ac o fewn pellter cerdded i lawer o leoliadau’r digwyddiad. Mae modd cyrraedd y digwyddiad ar fws hefyd. Mae’r cei lle bydd llawer o’r ŵyl yn cael ei chynnal ryw 5 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Conwy.

I gynllunio eich taith yn ôl ac ymlaen i’r digwyddiad ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac i gael gwybod sut mae teithio rhwng y lleoliadau, gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith ar-lein. At hynny, gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i gael gwybodaeth am amseroedd, cyfeiriadau a phellteroedd cerdded.

Gall cerdded o’r naill ddigwyddiad i’r llall a cherdded o amgylch Conwy fod yn ffordd wych o fwynhau’r awyrgylch a bod yn rhan o’r digwyddiad hwn i ddathlu bwyd, celf a cherddoriaeth!

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a phrynu eich tocynnau yma.

< Pob digwyddiad