Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru This festive season, @AgeCymru’s Winter Celebrations will help tackle loneliness and isolation for over 500 older p… https://t.co/yFYTrlwAhP
@TravelineCymru Dros dymor y Nadolig eleni, bydd Dathliadau’r Gaeaf @AgeCymru yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwyd… https://t.co/bc0NHchBYx
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to an issue with the vehicle, the 08:36 X15 service from Newbridge to Newport is cur… https://t.co/O4SW3bI2Wc
@TravelineCymru RT ❗️Rhybudd ❗️ #A55 C27 Llanelwy Tua'r Gorllewin . Cerbyd Wedi torri i lawr lôn 1 ⛔️. Swyddogion traffig ar y ff… https://t.co/46nUgexIzA
@TravelineCymru RT Service Update: From Monday 9th December 2019, Edwards Avenue in #Brymbo will be closed by Wrexham County Council H… https://t.co/GgtBhQlzjA
Gŵyl Ffrinj Llangollen

Gŵyl Ffrinj Llangollen – O ddydd Gwener 19 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019

Bydd Gŵyl Ffrinj Llangollen yn cael ei chynnal am y 23ain flwyddyn eleni, o ddydd Gwener 19 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf. Mae’r digwyddiad erbyn hyn yn un o’r rhai mwyaf o’i fath yn y gogledd, ac mae’n adnabyddus am ei berfformiadau artistig eclectig ac unigryw.

Os ydych yn mynd i’r ŵyl, bydd mwy na digon o weithgareddau i chi ddewis ohonynt – bydd cerddoriaeth bync, reggae, roc a gwerin, fflamenco, barddoniaeth, drama, celf a ffilm yn cael lle ar y llwyfan yn Neuadd y Dref yn Llangollen. Y theatr yn neuadd y dref, sy’n gallu dal 300 o bobl, fydd lleoliad prif ddigwyddiadau Gŵyl Ffrinj Llangollen, ond gall y sawl sy’n awyddus i gael profiad mwy unigryw o’r ŵyl fwynhau perfformiadau yn adfeilion hynafol Castell Dinas Brân neu leoliad godidog Abaty Glyn y Groes hefyd. Gallwch hyd yn oed fynd ar gwch cul neu drên stêm i gael profiad gwirioneddol unigryw o’r ŵyl.

Mae uchafbwyntiau Gŵyl Ffrinj Llangollen eleni’n cynnwys Diweddglo Clwb Comedi 2019 a gynhelir nos Wener 19 Gorffennaf, a fydd yn cynnwys y comedïwr, yr actor a’r awdur o fri Dave Johns. I’r sawl sy’n hoff o ffilmiau, gallwch ymuno â’r gwneuthurwr ffilmiau dogfen Bruce Parry mewn sesiwn holi ac ateb ar ôl cael cyfle i weld ei ffilm gyntaf fel cyfarwyddwr, sef ‘Tawai, a voice from the forest’, nos Sul 21 Gorffennaf. Ni fydd dilynwyr y band folktronica ‘Tunng’ am golli perfformiad arbennig gan y band ar 25 Gorffennaf; byddant yn chwarae caneuon o’u halbwm ‘Songs You Make At Night’, a ryddhawyd yn 2018 ac a gafodd adolygiadau da gan nifer o feirniaid, yn ogystal â rhai o’u caneuon eraill sydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod eu gyrfa 16 blynedd yn y diwydiant.

 

Ewch i wefan Gŵyl Ffrinj Llangollen i weld rhaglen lawn yr ŵyl ac i brynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae nifer o wasanaethau bws yn gwasanaethu Neuadd y Dref Llangollen, gan gynnwys gwasanaethau 91 a 98 Llew Jones, gwasanaeth T3 Lloyds Coaches a gwasanaethau 5, 5C a 5E Arriva Cymru. Mae pob un o’r gwasanaethau hyn yn aros y tu allan i Neuadd y Dref.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad