Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Dydd Gwener fyddwn yn Meddygfa Preseli yn y llyfrgell i siarad gyda chi ynglyn a unrhyw anghenion trafnidiaeth rhwn… https://t.co/qh5XhoVwnA
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** Due to an accident on Chepstow road by Ringwood avenue our 6 / 8 / 9 and 73 services will be de… https://t.co/OsFyO7ygLH
@TravelineCymru RT SERVICE CANCELLATION NUMBER 2: Due to a breakdown, the 8:27 City Circle 2 from UHW will not be operating. Apologies… https://t.co/rvWP3D9IAa
@TravelineCymru RT #PORTH SVC 150 Porth leaving Gilfach at 06:56 is currently experiencing a technical issue and will not operate unti… https://t.co/lgPKqFjEkQ
Gŵyl Gŵyr

Gŵyl Gŵyr – O ddydd Llun 1 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2019

Mae Gŵyl Gŵyr wedi bod yn un o uchafbwyntiau calendr cerddoriaeth Cymru ers dros 40 mlynedd. Rhwng 1 ac 13 Gorffennaf dewch i ymuno â cherddorion o fri rhyngwladol mewn eglwysi hynafol ar draws y rhan hon o’r de-orllewin, sydd mor eithriadol o brydferth.

Caiff yr ŵyl eleni ei hagor gan y London Conchord Ensemble yn Eglwys San Pedr ddydd Llun 1 Gorffennaf. Hwn fydd eu cyngerdd cyntaf yn ystod eu cyfnod o dridiau yn ardal Gŵyr, a byddant yn perfformio darnau clasurol eiconig megis Pumawd Brahms i’r Piano. Bydd Christian Li, a ddaeth yn gydradd 1af yng Nghystadleuaeth Ffidil Menuhin yn 2018, yn perfformio ochr yn ochr â Gordon Back (Cyfarwyddwr Artistig yr ŵyl) ddydd Iau 4 Gorffennaf. Li yw enillydd ieuengaf erioed Cystadleuaeth Ffidil Menuhin, ac mae wedi bod yn amlwg ar y llwyfan rhyngwladol byth ers hynny.

I ddathlu noson olaf yr ŵyl ymunwch â Chôr Caerdydd, Cerddorfa Siambr Cymru ac unawdwyr a fydd yn cynnwys y delynores Catrin Finch wrth iddynt berfformio cerddoriaeth a gyfansoddwyd ac a arweinir gan noddwr yr ŵyl, Syr Karl Jenkins. Caiff y gala hon i ddathlu pen-blwydd Syr Karl Jenkins ei chynnal yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe.

Ewch i wefan Gŵyl Gŵyr i gael gwybod mwy am y rhaglen o ddigwyddiadau a gynhelir drwy gydol yr ŵyl ac i brynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliadau ar draws ardal Gŵyr.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad