Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT @TravelineCymru hi there, just want to confirm that the t9 Cardiff airport bus is free on Sundays? Thank you
@TravelineCymru RT ⚠️Disruption to Merseyrail Wirral services can now be expected to continue until 18:00. Trains will be delayed by u… https://t.co/X3SEQCQzl7
@TravelineCymru RT #Caerphilly Service Update: Due to an internal issue the 15:34 50 from Bargoed is not currently operating.
@TravelineCymru RT Service Update Due to heavy bank holiday traffic the X11 at 14.23 Llanelli to Swansea will not operate. The 14.53… https://t.co/9okWZWMgcq
Cardiff Winter Wonderland

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, 15 Tachwedd 2018 tan 6 Ionawr 2019

Delwedd: Gŵyl y Gaeaf eiconig Caerdydd

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn dychwelyd i Lawnt Neuadd y Ddinas ddydd Iau 15 Tachwedd a bydd yn aros yno am gyfnod o saith wythnos a hanner. Gyda llawr iâ dan do, atyniadau ffair a bwydydd Nadoligaidd blasus, bydd rhywbeth at ddant pawb yn y lleoliad ysblennydd hwn yng nghanol dinas Caerdydd.

Bydd llawr iâ Admiral ar agor o 15 Tachwedd tan 6 Ionawr, ac mae’r tocynnau rhataf yn £7. Gallwch brynu tocynnau ar y dydd neu eu prynu ymlaen llaw am bris ychydig yn is. Eleni, mae’r llawr iâ yn cyflwyno ‘sesiynau mwy hamddenol’ i’r sawl a fyddai’n elwa o sglefrio mewn amgylchedd llai prysur.

Ar ôl arddangos eich sgiliau sglefrio, beth am fynd draw i’r ffair (sydd wrth ochr y llawr iâ) i brofi gwefr yr Olwyn Fawr neu Geir Bach y Parti Pengwiniaid? Mae un atyniad newydd yn y ffair eleni sef y Tŵr Gollwng a bydd angen magu tipyn o blwc cyn cael tro ar y tŵr gan ei fod yn golygu disgyn o uchder o 90m. Mae’r bar Sur La Piste hefyd yn newydd ar gyfer eleni a dyma’r lle perffaith i eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau gwydryn moethus o win y gaeaf neu siocled poeth mewn caban pren clyd. Gallwch ddarganfod byrbrydau a danteithion Nadoligaidd eraill yn yr ardal fwyd newydd.

Heb ddechrau siopa ar gyfer y Nadolig eto? Dim problem. Marchnad Nadolig Caerdydd yw’r lle delfrydol i brynu amrywiaeth o anrhegion prydferth a wnaed â llaw ar gyfer y teulu cyfan. Bydd arddangoswyr hen a newydd wrth law i ddangos eu hamrywiaeth arbennig o waith celf, crefftau a bwyd a diod o’r ardal leol. Lleolir y farchnad ar hyd y strydoedd i gerddwyr yng nghanol y ddinas, a bydd y farchnad hefyd ar agor o 15 Tachwedd tan 6 Ionawr.

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar wefan y digwyddiad.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd yn union o flaen Neuadd y Ddinas, Parc Cathays. Bydd yn cymryd 5 munud i chi gerdded yno o Orsaf Drenau Cathays, neu 20 munud o Orsaf Caerdydd Canolog. Mae gwasanaeth bws rhif 6 hefyd yn aros y tu allan i Neuadd y Ddinas.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad