Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to indiscriminate parking causing a road blockage the 12:30 151 service #Newport to… https://t.co/UGQWiLtoCx
@TravelineCymru Want to find what routes are available for your journey? We answer all your questions on how to use our journey pl… https://t.co/mRHwjasvcJ
@TravelineCymru Hoffech chi gael gwybod pa lwybrau sydd ar gael ar gyfer eich taith? Mae gennym yr atebion i gyd ynghylch sut mae d… https://t.co/Bxfbelmkoq
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to indiscriminate parking causing a road blockage the 12:20 151 service #Newport to… https://t.co/78H27YhFAB
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to indiscriminate parking causing a road blockage the 12:00 R1 service #Newport to… https://t.co/tB60Up4xsn
Caerphilly Christmas Market

Marchnad Nadolig Caerffili, 9 – 10 Rhagfyr 2017

Llun: Gwefan Cyngor Sir Caerffili

Mae Marchnad Nadolig Caerffili yn cynnig cyfle perffaith i fynd i hwyl yr ŵyl, gyda dros 100 o stondinau yn gwerthu cynnyrch bwyd, crefftau ac anrhegion ynghyd â Marchnad Ffermwyr a Ffair Grefftau ar wahân.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Sir Caerffili yma.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad