Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Cwmbran Due to an RTC at Goytre, we are currently experiencing delays to our X3 service. This will cause our 18:00… https://t.co/FfLqxof2rl
@TravelineCymru RT *Customer notice* RTC on M4 this is causing delays to our 15,16,17,18,19, 30,x30 ,34,35,36 and our 37 service thank you
@TravelineCymru RT Unfortunately the 16:35 27 service to Penplas is not operating due to a technical difficulty, this may cause disrup… https://t.co/uvVkxwsQCA
@TravelineCymru RT #ATWUpdate All lines have reopened between Cardiff Central and Radyr following a broken down train. As trains retu… https://t.co/BN1j57ZQYK
@TravelineCymru RT #ABERDARE - The 16:27 service 9 from Hirwaun to Glynhafod has been cancelled due to a technical failure.
Monster Jam. Principality Stadium, Cardiff

Monster Jam. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Mai 2018

Llun: Stadiwm Principality

Mae Monster Jam yn dychwelyd ar gyfer noson lawn dop o adloniant, sy’n cynnwys rasys tryciau enfawr a chystadlaethau dull rhydd sy’n herio disgyrchiant, gyda gyrwyr o’r radd flaenaf wrth y llyw bydd digon o gyffro i gyflymu curiad calon y cefnogwyr.

I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Stadiwm Principality yma.

 

Cau ffyrdd

Bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau’n rhannol rhwng 12:30 a 18:30.

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd (am 7am) oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

Yn ogystal, bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n rhannol:

  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Ychwanegiadau:

  • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd o 7am ymlaen, a chaniateir mynediad yn unig at ddiben parcio i’r sawl sy’n mynychu’r digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

Rhodfa’r Orsaf:

Bydd Rhodfa’r Orsaf ar gau yn ei chyfanrwydd o 18:00 ymlaen – nes y bydd y ciwiau ar gyfer trenau yn diflannu (disgwylir y bydd y ciwiau wedi diflannu erbyn tua 21:30). Bydd modd i geir adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa’r Orsaf tua’r gogledd i Heol Casnewydd/Plas Dumfries. Bydd Ffordd Churchill yn parhau ar agor.


Bws Caerdydd

Cliciwch yma i weld holl drefniadau Bws Caerdydd ar gyfer y diwrnod.


Stagecoach Bus

Bydd pob un o wasanaethau Stagecoach Bus yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion yng Nghaerdydd drwy gydol dydd Sadwrn.

Bydd bysiau 122 a 124 yn gweithredu fel arfer ar hyd Heol y Gadeirlan a Heol y Castell.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad