Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Aberdare, some delays are expected due to the closure of the A4059 for Road surface improvements. Sorry for any inconvenience caused.
@TravelineCymru RT Live updates as A48 Western Avenue in Cardiff closed in both directions due to 'police incident'… https://t.co/cMjQGX0l11
@TravelineCymru RT The Police have now re-opened the Gabalfa Interchange but please expect delays on the network while the traffic con… https://t.co/MIug3amH7X
@TravelineCymru RT We are still experiencing severe delays across the network at the moment due to traffic congestion caused by the Po… https://t.co/pAZk68IiiD
National Eisteddfod Anglesey

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 4 - 12 Awst 2017

Llun: Tudalen Facebook yr Eisteddfod Genedlaethol

Gŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant Cymraeg yw’r Eisteddfod Genedlaethol, ac mae’n cynnwys rhaglen enfawr o weithgareddau a gynhelir drwy gydol yr wythnos.

Eleni, bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar Ynys Môn. Mae’r Maes wrth ymyl pentref Bodedern yng ngogledd yr ynys, ac mae mewn lleoliad cyfleus o ran ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus. Y cod post yw LL65 3SS.

Mae’r ŵyl yn croesawu hyd at 160,000 o ymwelwyr ac yn cynnig rhywbeth i bawb ei fwynhau, o sesiynau a pherfformiadau llenyddol i gystadlaethau a seremonïau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

Bydd Arriva yn rhedeg bws cwrteisi sy’n cysylltu â’i wasanaeth rhif X4 yn Dalar Hir/VOSA rhwng 9 y bore a hanner nos o ddydd Iau 3ydd o Awst tan ddydd Sul 13eg o Awst (gan gynnwys y Suliau).

Bydd siwrneiau rhif gwasanaeth 4 yn gwasanaethu pentref Bodedern drwy bentref Llanynghenedl yn hytrach na phentref Caergeiliog yn ystod y cyfnod yma.

A courtesy bus operated by Arriva, will connect with their service numbered X4 at Dalar Hir/VOSA between 9 in the morning and midnight from Thursday 3rd August up to and including Sunday 13th August.

During this period Arriva’s journeys operating under the 4 service number, will serve the village of Bodedern from the direction of the village of Llanynghenedl rather than the village of Caergeiliog.

 

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad