Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: The aforementioned 10:12 5A service Trinant - Blackwood won't operate owing to the tech… https://t.co/9Y01i7XlbL
@TravelineCymru RT Due to gas works we are currently unable to serve Dan Y Lan road or Dan Y Lan terminus. The 105 will operate normal… https://t.co/sTiGzyhUDp
@TravelineCymru RT 📣 X1 Service Changes📣 Our Cymru Clipper X1 service from Swansea - Port Talbot - Pyle - Bridgend will not run into S… https://t.co/Zb7OnJQGlA
@TravelineCymru RT #Porth Svc update: Aforementioned issue with the 120 service has now been resolved and will resume service in Castl… https://t.co/UDj2i8DbAb
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to a technical fault the 10:12 5A service Trinant - Blackwood is currently not operating. Updates to follow
Rhyl 10 Mile Run

Ras 10 Milltir y Rhyl, Sir Ddinbych, 25 Chwefror 2016

Mae cwrs gwastad a chyflym Ras 10 Milltir y Rhyl wedi’i gynllunio i’ch helpu i gofnodi eich amser gorau erioed, p’un a ydych yn rhedeg o ddifrif neu’n rhedeg er mwyn cael hwyl yn unig. Waeth beth yw eich nod, rydych yn siŵr o fwynhau golygfeydd godidog y dref lan môr wrth redeg. Beth am gyrraedd y ras drwy ddal y bws i mewn i’r dref?

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Rhedeg Cymru.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad