Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Travel Update:-Due to a police incident the Cardiff Gate Business Park can't serviced by the X59 Service as Pentwyn… https://t.co/KrNn0qr1vG
@TravelineCymru RT #Caerphilly the 15:15 K Service will run approx 10 - 15 minutes late due to traffic congestion in and around Caerphilly apologies
@TravelineCymru RT #Aberdare. With apologies, due to a technical fault, the 13:40 service 9 from Aberdare to Merthyr will not be running.
@TravelineCymru RT #Caerphilly All services are running to schedule, or within seven minutes of their scheduled time, if any disrupt… https://t.co/PQzTvHDpsr
Rhyl 10 Mile Run

Ras 10 Milltir y Rhyl, Sir Ddinbych, 25 Chwefror 2016

Mae cwrs gwastad a chyflym Ras 10 Milltir y Rhyl wedi’i gynllunio i’ch helpu i gofnodi eich amser gorau erioed, p’un a ydych yn rhedeg o ddifrif neu’n rhedeg er mwyn cael hwyl yn unig. Waeth beth yw eich nod, rydych yn siŵr o fwynhau golygfeydd godidog y dref lan môr wrth redeg. Beth am gyrraedd y ras drwy ddal y bws i mewn i’r dref?

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Rhedeg Cymru.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad