Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Dyma’r amserlen ar gyfer Gwasanaethau Bws Gwyliau’r Pasg. Rhannwch os gwelwch yn dda. Diolch. Please see timetable… https://t.co/07YUMc0NHF
@TravelineCymru RT NEW: Trains running between Bridgend and #PortTalbotParkway may be delayed by up to 15 minutes due to a fault with… https://t.co/k8SHrfIvBU
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains are now able to run as normal following a safety inspection of the track between Cardiff Central and #Bridgend.
@TravelineCymru RT Mae'r gwasanaethau trên sy'n rhedeg trwy'r gorsafoedd yma'n dychwelyd i'r normal, gyda'r posibilrwydd bod rhai gwas… https://t.co/szsYu3AZVn
@TravelineCymru RT Train services running through these stations are returning to normal but some services may still be cancelled, del… https://t.co/EuN51pEBnW
Six Nations Championship

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Cymru v Ffrainc. Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018

Y gic gyntaf: 17:00

Mae’r bencampwriaeth bob amser yn un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon, ac eleni bydd Cymru yn herio’r Alban, yr Eidal a Ffrainc yn rhan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad NatWest yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd!

Bydd y ddinas yn brysur, heb os, felly gwnewch yn siŵr bod eich tocynnau gennych yn barod ac ewch i’r brifddinas i fwynhau’r awyrgylch yn ystod y gêm.

I gael rhagor o wybodaeth am Bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, ewch i wefan Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yma.


Cau ffyrdd

Bydd holl ffyrdd canol y ddinas ar gau rhwng 13.00 ac 20.00

Fodd bynnag, bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 13.00 ac 20.00:

 • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
 • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
 • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
 • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
 • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
 • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
 • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

Ychwanegiadau:

 • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, a chaniateir mynediad yn unig ar gyfer parcio cyn y digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.
 • Rhwng 18.30 a 21.30 neu nes y bydd y ciwiau ar gyfer trenau yn diflannu, bydd Rhodfa’r Orsaf ar gau yn ei chyfanrwydd – bydd modd i geir adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa’r Orsaf tua’r gogledd, tuag at Heol Casnewydd/Plas Dumfries.

 

Dargyfeiriadau Bws Caerdydd

Tra bydd y ffyrdd ar gau, bydd gwasanaethau sy’n rhedeg ar draws y ddinas yn rhannu yng nghanol y ddinas.

Ceir manylion isod am newidiadau i arosfannau terfynol bysiau yng nghanol y ddinas neu ewch i wefan Bws Caerdydd yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhif y llwybr

Arhosfan terfynol yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty

8, 9 a 9A i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

13 i’r Ddrôp

Tudor Street

15

Tudor Street

17 ac 18

Tudor Street

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Tudor Street

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Ffordd Churchill

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Gyncoed

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Channel View 

Canal Street

57 a 58

Ffordd Churchill

61 i Bentre-baen 

Tudor Street

61 i Bengam Green

Ffordd Churchill

63 a 63A

Tudor Street

64 a 65

Tudor Street

66

Tudor Street

86

Heol y Brodyr Llwydion

92, 92B, 93, 94 a 94B

Heol y Tollty tan 1900
neu Tudor Street ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd yn agor

95 i’r Barri

Tudor Street

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

95A, 95B a 95C

Tudor Street

96 a 96A

Tudor Street

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Canal Street

X59

Plas Dumfries – HT (drwy’r dydd)

X91

Tudor Street

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu cefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 • Ar ddiwrnodau digwyddiadau, dim ond rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd y bydd y baycar yn rhedeg ac ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na chefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

Dargyfeiriadau Newport Bus

Oherwydd Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality, bydd gwasanaeth 30 Newport Bus yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion ac yn ymadael oddi yno (Arhosfan GG) ar y dyddiadau canlynol a rhwng yr amseroedd canlynol:

Cymru yn erbyn yr Eidal 
Dydd Sul 11 Mawrth 2018
11:00 – 18:30

Cymru yn erbyn Ffrainc 
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018
13:00 – 20:00
*Bydd Rhan Isaf Heol Eglwys Fair yn dal ar gau ar ôl 20:00*

Ewch i wefan Newport Bus yma i gael rhagor o wybodaeth.


Stagecoach Bus

Bydd pob un o wasanaethau Stagecoach Bus yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion ar ôl 12:00 ddydd Sadwrn 17 Mawrth 2018.

Ar ôl 12.00, ni fydd Bws 25 yn gwasanaethu Bae Caerdydd.

Ar ôl 12.00, bydd Bysiau 122/124 yn mynd drwy Gabalfa ac ni fyddant yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan na Heol y Castell.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad