Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Catch a little luxury with Stagecoach Gold buses! Our blue and gold buses have luxurious leather-style seats, extra… https://t.co/mumwmH0DY0
@TravelineCymru RT @RCTCouncil @VisitRCT Heading to Treorchy next week on the 120/130? Why not call into the Wonderstuff Gift Shop… https://t.co/A0LTVA7lxg
@TravelineCymru RT With half term just around the corner we have some great ideas on our website and how to get to them by bus! We hav… https://t.co/EQAtT8BxHb
@TravelineCymru RT Looking to buy bus tickets for next week? Have you heard of the great savings that can be made with our Megarider E… https://t.co/UppWQl1ol7
@TravelineCymru RT Good evening, we hope you have had a pleasant day, good night for now and we will speak to you in the morning at 7am.
Six Nations Championship

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Cymru v Yr Alban. Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018

Y gic gyntaf: 14:15

Mae’r bencampwriaeth bob amser yn un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon, ac eleni bydd Cymru yn herio’r Alban, yr Eidal a Ffrainc yn rhan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad NatWest yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd!

Bydd y ddinas yn brysur, heb os, felly gwnewch yn siŵr bod eich tocynnau gennych yn barod ac ewch i’r brifddinas i fwynhau’r awyrgylch yn ystod y gêm.

I gael rhagor o wybodaeth am Bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, ewch i wefan Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yma.

 

Dargyfeiriadau Bws Caerdydd

Tra bydd y ffyrdd ar gau, bydd gwasanaethau sy’n rhedeg ar draws y ddinas yn rhannu yng nghanol y ddinas.

Ceir manylion isod am newidiadau i arosfannau terfynol bysiau yng nghanol y ddinas neu ewch i wefan Bws Caerdydd yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhif y llwybr

Arhosfan terfynol yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty

8, 9 a 9A i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

13 i’r Ddrôp

Tudor Street

15

Tudor Street

17 ac 18

Tudor Street

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Tudor Street

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Ffordd Churchill

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Gyncoed

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Channel View 

Canal Street

57 a 58

Ffordd Churchill

61 i Bentre-baen 

Tudor Street

61 i Bengam Green

Ffordd Churchill

63 a 63A

Tudor Street

64 a 65

Tudor Street

66

Tudor Street

86

Heol y Brodyr Llwydion

92, 92B, 93, 94 a 94B

Heol y Tollty tan 1900
neu Tudor Street ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd yn agor

95 i’r Barri

Tudor Street

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

95A, 95B a 95C

Tudor Street

96 a 96A

Tudor Street

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Canal Street

X59

Plas Dumfries – HT (drwy’r dydd)

X91

Tudor Street

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu cefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

  • Ar ddiwrnodau digwyddiadau, dim ond rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd y bydd y baycar yn rhedeg ac ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na chefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

Dargyfeiriadau First Cymru

Bydd gwasanaeth X2 yn casglu ac yn gollwng teithwyr yn Tudor Street.

Bws olaf gwasanaeth X2 cyn i Wood Street gau: 10:05.

Bws cyntaf gwasanaeth X2 ar ôl i Wood Street ailagor: 18:05.

Ewch i wefan First Cymru yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dargyfeiriadau Stagecoach Bus

Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau yma i gael rhagor o fanylion am y ffyrdd a fydd ar gau a’r trefniadau teithio a fydd ar waith ar gyfer y digwyddiad.

Bydd pob un o fysiau Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion drwy gydol dydd Sadwrn.

Ni fydd bws 25 yn gwasanaethu Bae Caerdydd.

Bydd bysiau 122/124 yn rhedeg drwy’r dydd drwy Gabalfa ac ni fyddant yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan na Heol y Castell. 

Ewch i wefan Stagecoach Bus yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad