Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth service 122 is currently experiencing delays of up to 30 minutes due to traffic congestion on Cathedral Rd Cardiff
@TravelineCymru RT ***SERVICE UPDATE*** The 17:40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently on stop at Aberystwyth Bus station. Enginee… https://t.co/bvnJWsVg6J
@TravelineCymru RT Gwnaeth glaw trwm achosi llifogydd sylweddol ar linell Dyffryn Conwy ar 16eg Mawrth. Mae'r llinell rhwng Cyffordd L… https://t.co/CsZwXnS9Vl
@TravelineCymru RT Heavy rain caused significant flooding at several locations on the Conwy Valley line on 16th March. The line betwee… https://t.co/C30y5CLd4M
@TravelineCymru Motown the Musical is heading to the Wales Millennium Centre at the end of March. Discover the story of Berry Gordy… https://t.co/cK7orCDvln
Traveline Cymru Logo

Mapiau Google yn cynnwys gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus

30 Mai 2014

Mae Google wedi diweddaru ei wefan fapiau drwy ychwanegu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Prydain Fawr i gyd.

Ers 2012, mae gwefan fapiau Google wedi cynnwys manylion am amseroedd gadael a llwybrau trenau cenedlaethol, ond yn ystod yr wythnos diwethaf mae’r wefan wedi cael ei diweddaru er mwyn darparu manylion am lwybrau bysiau, trenau, trenau tanddaearol, tramiau a llongau fferi.

Mae Traveline Cymru yn croesawu camau i sicrhau bod gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yn ehangach. Fodd bynnag, yn ystod y camau cynnar hyn yn natblygiad Google, ceir tystiolaeth sy’n awgrymu nad yw’r dull o gynllunio teithiau a’r modd y caiff y wybodaeth ei diweddaru’n cyrraedd y safonau uchel y mae Traveline wedi’u gosod yng Nghymru.

Yr unig fan lle gallwch gael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf a’r wybodaeth fwyaf cywir a chynhwysfawr am deithio yw drwy ddefnyddio gwasanaethau amrywiol Traveline Cymru – y wefan, yr ap, y gwasanaeth negeseuon testun a’r ganolfan gyswllt.

Mae gan Traveline Cymru dîm o staff a gyflogir yn benodol i ddiweddaru data am drafnidiaeth, a ddarperir gan weithredwyr bysiau a threnau ledled Cymru, ac mae’r tîm yn cynnal gwybodaeth ac yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf yn ddyddiol er mwyn sicrhau bod teithwyr yn gallu cynllunio eu teithiau’n ddidrafferth.

Mae Traveline Cymru yn ganolfan hollgynhwysol sy’n darparu gwybodaeth am deithio trwy gyfrwng ei wefan ddwyieithog, ei ap, ei ganolfan gyswllt a’i wasanaethau ar gyfer ffonau symudol. Y llynedd, darparodd y cwmni 3.8 miliwn o wahanol ddarnau o wybodaeth am deithio.

Meddai Graham Walter, Rheolwr-gyfarwyddwr Traveline Cymru: “Drwy gael gafael ar wybodaeth am amserlenni, llwybrau a phrisiau tocynnau, a monitro’r wybodaeth honno a’i diweddaru’n ddyddiol, gallwn sicrhau ein bod yn darparu’r wybodaeth orau posibl am drafnidiaeth gyhoeddus i bobl Cymru. Yn ogystal, mae ein cynlluniwr taith yn galluogi’r sawl sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gadw eu gosodiadau, sy’n golygu nad oes angen iddynt ailgynllunio teithiau’n barhaus a newid eu gosodiadau bob tro y bydd angen gwybodaeth arnynt.”

Cwmni dielw yw Traveline Cymru, sy’n seiliedig ar bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru ac awdurdodau lleol Cymru. Mae’n darparu gwybodaeth am lwybrau, prisiau tocynnau ac amserlenni pob un o wasanaethau bysiau a threnau’r wlad trwy gyfrwng ei wefan ddwyieithog, ei ganolfan gyswllt a’i gyfres o wasanaethau ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol.

Pob stori newyddion