Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
Her Feicio Cyclone24 Cymru

Her Feicio Cyclone24 Cymru. Ydych chi am fentro i’r felodrom yn 2018?

13 Mehefin 2018

Bydd her feicio epig yn digwydd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru ar 21 a 22 Hydref eleni, lle bydd tîm o unigolion yn beicio’r naill ar ôl y llall dros gyfnod o 24 awr yn ddi-stop.

24 tîm, 24 awr, 1 felodrom – Rhowch brawf ar eich cryfder, eich penderfyniad a’ch gallu i gyd-dynnu yn yr her feicio flynyddol hon. 

Mae croeso i bawb o bob gallu gymryd rhan. P’un a ydych yn rhywun sydd newydd ddechrau beicio, yn rhywun sy’n ymarfer ar gyfer triathlon neu’n rhywun sy’n hoffi chwaraeon eithafol, mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer y tîm cyfan. Dyma’r unig her feicio 24 awr mewn felodrom sydd i’w chael yn y DU, ac mae’n cynnig profiad hollol wahanol ac unigryw. Byddwch mewn tîm o 6 pherson a fydd yn beicio’r naill ar ôl y llall, a bydd sesiynau hyfforddi a beiciau trac yn cael eu darparu.

Ydych chi am fentro i’r felodrom yn 2018? 

Mae manylion llawn am yr her a sut y dylech gofrestru ar gael ar wefan Cyclone24 yma.

Pob stori newyddion