Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru

Gyrwyr bysiau Stagecoach yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes i godi arian i Aren Cymru

18 Gorffennaf 2018

Bu gyrwyr bysiau Stagecoach o’r depo yng Nghwmbrân yn cymryd rhan mewn her Cerdded am Oes er mwyn codi arian i Aren Cymru. Codwyd cyfanswm o £508 gan y gyrwyr – Nigel Gould a Kevin Gulliford – a’u teuluoedd ar ffurf nawdd, a chafodd yr arian a godwyd ei ddyblu gan y cwmni i greu cyfanswm o £1016. Mae gan Aren Cymru ddull penodol a safonol iawn o godi arian er budd ymchwil, gofal ac addysg yn ymwneud â’r arennau, sy’n ymateb i anghenion sefydliadau clinigol, cleifion a’u teuluoedd.

Cyflwynwyd y siec yng Nghwmbrân i staff Aren Cymru gan Mark Tunstall, y Rheolwr Gweithrediadau yng Nghwmbrân, a dau o yrwyr Stagecoach a gymerodd ran yn y digwyddiad codi arian. Drwy gymryd rhan yn yr her Cerdded am Oes mae gyrwyr Stagecoach ac aelodau eraill o staff, eu perthnasau a’u ffrindiau yn cefnogi gwaith Aren Cymru ac felly’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion a’u teuluoedd.

Meddai Mark Tunstall, y Rheolwr Gweithrediadau yn y depo yng Nghwmbrân: “Mae Nigel a Kevin wedi gwneud ymdrech arbennig i gefnogi elusen y mae gan y ddau ohonynt gysylltiad personol â hi. Rwy’n hynod o falch ein bod wedi gallu dyblu’r arian a godwyd ganddynt ar gyfer achos mor deilwng.”

Meddai Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr Stagecoach yn Ne Cymru: “Rydym bob amser yn barod iawn i gefnogi ein staff gyda’u hymdrechion i godi arian, a hoffem eu canmol am y gwaith codi arian y maent wedi’i gyflawni yn ddiweddar ar gyfer achos mor dda. Mae’r staff yn meddwl yn gyson am ffyrdd newydd o godi arian a sicrhau bod ein partneriaeth ag elusennau lleol yn ffynnu.”

Pob stori newyddion