Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #M4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi
@TravelineCymru RT #M4 : Westbound : J24 Coldra to J26 Malpas : Congestion : Delays
@TravelineCymru RT #A4232 : Now clear : Northbound : A48 Interchange to M4 J33 Capel Llanilltern
@TravelineCymru RT CLEARED - Trains are running normally between Watford Junction and #StAlbansAbbey following a disruption caused by a fault on a train
@TravelineCymru RT The roundabout at bottom of Rumney Hill/Newport Rd will be closed for resurfacing 22:00 to 05:00 each night Monday-… https://t.co/n4YIwhXnkl
Severn Bridge

Diddymu Tollau Pontydd Hafren

05 Hydref 2018

Cyhoeddodd Highways England yn ddiweddar y byddai tollau Pontydd Hafren yn cael eu diddymu ar 17 Rhagfyr. Bydd rhai’n croesawu’r newid hwnnw (disgwylir y bydd modurwyr sy’n croesi’r pontydd yn rheolaidd yn arbed tua £1,000 y flwyddyn) ond bydd hefyd yn golygu tipyn o broblemau i’r sawl a fydd yn defnyddio’r pontydd dros yr ŵyl.

Yn rhan o gyflwyno’r system newydd hon, bydd gwaith helaeth yn cael ei gyflawni ar y pontydd yn ystod y cyfnod a fydd yn arwain at 17 Rhagfyr, ac wedi hynny wrth i ni nesáu at y Flwyddyn Newydd. Bydd y gwaith hwnnw’n ymwneud yn bennaf â symud y tollfeydd a galluogi’r traffig ar y pontydd i lifo’n rhydd ar system newydd a fydd yn cynnwys tair lôn.

Mae Highways England wedi rhyddhau gwybodaeth am y gwaith cychwynnol a fydd yn digwydd, a disgwylir rhagor o wybodaeth wrth i’r gwaith ddechrau:

  • Ar 14 Rhagfyr, bydd gwaith yn dechrau ar Bont Tywysog Cymru. Bydd lonydd dros dro’n cael eu creu ar gyfer gyrwyr, a bydd cyfyngiad ar gyflymder nes y bydd y tollfeydd wedi cael eu symud. Bydd symud y tollfeydd yn golygu cryn dipyn o waith er mwyn creu traffordd newydd â thair lôn, lle gall y traffig lifo’n rhydd.
  • Pan fydd y tollau wedi’u diddymu ar Bont Tywysog Cymru ar 17 Rhagfyr, bydd Pont yr M48 ar gau am ddeuddydd. Bydd hynny’n caniatáu amser i gyflwyno trefniadau tebyg dros dro ar gyfer lonydd.

Mae’r gwaith hwn yn debygol o achosi llawer o broblemau teithio dros yr ŵyl ac yn ystod dechrau’r Flwyddyn Newydd, felly dylech gynllunio eich teithiau ddigon ymlaen llaw a chaniatáu mwy o amser nag arfer ar eu cyfer.

Ffynhonnell y wybodaeth: WalesOnline

Pob stori newyddion