Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ❗️Rhybudd ❗️ #A55 Tua'r Gorllewin ar ôl C33 Northop (Fflint / Wyddgrug). Lôn 1 ⛔️ Cerbyd wedi'i dorri i lawr.… https://t.co/mCI7a0jHhT
@TravelineCymru RT ❗️Warning ❗️ #A55 Westbound After J33 Northop (Flint/Mold). Lane 1 ⛔️ Broken down vehicle. Please pass with care… https://t.co/bN9Z6d1pYz
@TravelineCymru RT ⚠️NEW: A points failure at #SalfordCrescent means that some trains are currently unable to stop at this station. Tr… https://t.co/rOXqLqkkDK
@TravelineCymru RT Service X10 is changing from Sunday 26th January 2020... Departures from Swansea Bus Station will move from Bay A… https://t.co/Zgwt4MG29w
@TravelineCymru RT ⚒️Engineering Work 🔧 26 January 2020 Some services will run between South Wales and Wilmslow, with replacement bus… https://t.co/UOA91lQ9p4
https://news.tfwrail.wales/news/trc-yn-croesawu-cerdyn-rheilffordd-16-17-saver

Cerdyn rheilffordd newydd i bobl ifanc 16-17 oed yn haneru pris tocynnau trên

15 Awst 2019

  • Gellir prynu’r cerdyn rheilffordd o 20 Awst ymlaen a bydd yn ddilys o 2 Medi ymlaen.
  • Yn ôl Adran Drafnidiaeth y DU, bydd y sawl sy’n ei ddefnyddio yn arbed “£186 bob blwyddyn” ar gyfartaledd.
  • Mae cerdyn rheilffordd yn costio £30 ac yn ddilys am flwyddyn neu nes y bydd y sawl sy’n ei ddefnyddio yn 18 oed.

Bydd y cerdyn rheilffordd 16-17 newydd, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, ar gael i’w brynu o ddydd Mawrth 20 Awst ymlaen. Bydd y cerdyn rheilffordd yn haneru cost llawer o docynnau trên i bobl ifanc 16-17 oed yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â chost rhai gwasanaethau yn yr Alban.

Mae Adran Drafnidiaeth y DU yn amcangyfrif y bydd 1.2 miliwn o bobl yn elwa o’r cynllun drwy “arbed £186 bob blwyddyn ar gyfartaledd”. Yn wahanol i gardiau rheilffordd eraill, mae’r cerdyn rheilffordd 16-17 yn gerdyn y gellir ei ddefnyddio hefyd yn ystod oriau brig ac i brynu tocynnau tymor, a fydd yn helpu pobl ifanc i arbed mwy fyth o arian wrth deithio i’r ysgol, y coleg neu’r gwaith.

Gyda pha docynnau y galla’ i ddefnyddio fy ngherdyn rheilffordd 16-17?
Tocynnau safonol a thocynnau unffordd a dwyffordd diwrnod, y gellir eu defnyddio unrhyw bryd 
Tocynnau safonol a thocynnau unffordd a dwyffordd diwrnod, y gellir eu defnyddio y tu allan i oriau brig
Tocynnau safonol arbennig a thocynnau unffordd a dwyffordd diwrnod arbennig, y gellir eu defnyddio y tu allan i oriau brig
Tocynnau safonol a brynir ymlaen llaw
Tocynnau tymor (gan gynnwys tocynnau wythnos, tocynnau mis a thocynnau blwyddyn)
Y rhan fwyaf o docynnau ‘Rail Rover’
Tocynnau ar gyfer y ‘Gatwick Express’, y ‘Stansted Express’ a’r ‘Heathrow Express’
TocynnauPLUSBUS

 

Ni all y sawl sydd â cherdyn rheilffordd 16-25 ar hyn o bryd (sy’n cynnig 1/3 oddi ar bris tocynnau) gyfnewid eu cerdyn rheilffordd presennol am y cerdyn 16-17 newydd. Fodd bynnag, gallant brynu’r cerdyn rheilffordd newydd am £25 er mwyn elwa o’r fenter newydd. Bydd y cerdyn rheilffordd 16-17 yn ddilys am flwyddyn neu nes y bydd y cwsmer yn 18 oed, pa ddyddiad bynnag ddaw gyntaf, ac ni fydd ar gael i bobl y tu allan i’r grŵp oedran hwn.

Meddai Gweinidog Rheilffyrdd y DU, Chris Heaton-Harris: “Mae’r cerdyn rheilffordd newydd yn golygu y bydd cenhedlaeth o deithwyr ar drenau’n gallu elwa o gael tocynnau rhatach, a fydd yn eu galluogi i arbed arian ac a fydd yn eu helpu i deithio i’r ysgol, y coleg a’r gwaith.”

Bydd y cerdyn rheilffordd 16-17 ar gael i’w brynu ar-lein neu drwy ffonio 0345 301 1656 o 9am ymlaen ddydd Mawrth 20 Awst. Yna, bydd y cerdyn yn ddilys i’w ddefnyddio o 2 Medi ymlaen, sy’n cyd-daro â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

 

Ffynhonnell y wybodaeth: Independent/ Trafnidiaeth Cymru

Pob stori newyddion