Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bwriedir cau rhai ffyrdd ar gyfer y digwyddiad hwn.

  • 9am-10.30pm: Conwy Road, Conwy (y cob) a bydd yn ailagor fel system unffordd ar gyfer gadael Conwy o 10.30 ymlaen
  • 6:30am-2:00pm: yr A546 o gylchfan y Weekly News drwy Ddeganwy, Great Ormes Rd ac Abbey Rd i gyfeiriad Llandudno. Ni fydd y rasys yn effeithio ar yr A546 o Landudno ond disgwylir y bydd rhywfaint o oedi. Dylech ddefnyddio llwybr amgen os oes modd.
  • 6:30am-2:00pm: Church Walks

Os caiff ffyrdd eu cau, byddant yn ailagor yn eu tro i gerbydau ar sail cyflymder o oddeutu chwarter awr y filltir.

Er y bydd y rhan fwyaf o’r ffordd sy’n arwain at Landudno ar gau, bydd modd i breswylwyr a cherbydau’r gwasanaethau brys eu defnyddio.

Ffynhonnell y wybodaeth: Rhedeg Cymru

Yn ôl