Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro unrhyw berson rhag achosi i unrhyw berson fynd ymlaen ar hyd. Rhaid cau'r ffordd er diogelwch y cyhoedd pan mae achlysur Nadolig sy'n cynnwys stondinau marchnad ac adloniant yn cael ei gynnal yng nghanol y dref:

Aberdâr:

Stryd Fawr Lôn tua'r de yn unig, o'i chyffordd â Seymour Street i'w chyffordd â Canon Street
Canon Street Y strydgyfan
Commercial Street Y stryd gyfan
Market Street Y strydgyfan
Sgwâr Fictoria

1. O'igyffordd â Canon Street, tua'r de am bellter o 65 metr

2. Lôn tua'r de yn unig, 65 metr tua'r de o'i chyffordd â Canon Street am bellter o 18 metr tua'r de

3. Lôntua'rgorllewin (rhanogleddol yn unig), 65 metrtua'r de o'ichyffordd â Canon Street, am bellter o 28 metrtua'r de-orllewin

Y Ffordd Ddienw rhwng Commercial Street a Market Street (Boot Lane) Y strydgyfan

 

Rydyn ni'n rhagweld y bydd y trefniant yma’n weithredol rhwng 8am ac 8pm, ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018

Ffordd Amgen - O ochr ogleddol y ffordd sy'n cael ei chau, ewch tuag at Gylchfan y Gadlys, Llwybr yr A4233, A4059 Ffordd Osgoi Aberdâr, Cylchfan Tinney's a Stryd Caerdydd tua ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi cael ei chau

Pontypridd:


Taff Street - Bydd Taff Street ar gau o'r gyffordd â Crossbrook Street hyd at High Street a'r gyffordd â Sardis Road (gan gynnwys Penuel Lane, Gas Road, Temperance Place, Market Street, Church Street a Mill Street).

Llwybr Amgen - O ochr ogleddol y ffordd sy'n cael ei chau, ewch tua Crossbrook Street, Heol Gelliwastad, Catherine Street, System Gylchu Sardis Road a Sardis Road tua ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi cael ei chau. 

Rydyn ni'n rhagweld y bydd y trefniant yma yn weithredol rhwng 9am ac 8pm ddydd Sadwrn, 17 Tachwedd 2018

 Tonypandy:

Stryd Dunraven – O’i chyffordd â Heol Y Gelli, tua’r gogledd-orllewin am 195 metr.


NODWCH: Bydd Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Adfywio Canol Tref Tonypandy) (Cyfyngiadau Aros a Llwytho a Mannau Llwytho Dynodedig) 2018 yn cael ei atal dros dro lle mae’n cyfeirio at Gyfnod Aros Cyfyngedig a Mannau Llwytho yn ystod yr holl gyfnod pan fydd y ffordd ar gau dros dro yn Stryd Dunraven.

Rydyn ni'n rhagweld y bydd y trefniant yma yn weithredol rhwng 8am ac 8pm ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd 2018

 

Ynys-Hir:

Heol Ynys-hir – O’i chyffordd â Heol yr Orsaf i’w chyffordd â Wind Street


Rydyn ni'n rhagweld y bydd y trefniant yma yn weithredol rhwng 1pm ac 9pm, ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018

 

Sicrheir mynediad ar gyfer cerddwyr ac ar gyfer cerbydau a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys. 

Yn ôl