Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Er mwyn hwyluso’r gwaith o osod wyneb newydd ar y groesfan a gosod ramp yn rhan o Gynllun Diogelwch Ysgol Uwchradd Gorllewin Caerdydd, bydd y ffordd ganlynol yn cael ei chau ar y dyddiadau canlynol:

Penally Road o’r gyffordd â Dew Crescent i’r gyffordd ag Argyle Way

  • Rhwng 9am ar 24.11.18 tan 17.00 ar 25.11.18
  • Rhwng 9am ar 15.12.18 tan 17.00 ar 16.12.18

Mae’n bosibl y bydd y gwaith yn parhau ar y dyddiadau canlynol os na fydd wedi’i gwblhau ar y dyddiadau cychwynnol:

  • 17.12.18 tan 19.12.18 rhwng 9.30 a 15.30 yn unig bob dydd.
Yn ôl