Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach:

Bydd Cardiff Road yng Nghaerffili ar gau o 23:00 ymlaen nos Wener 7 Rhagfyr

Oherwydd bod y Farchnad Nadolig yn cael ei chynnal y penwythnos hwn, ni fydd arosfannau bysiau yn y mannau canlynol yn cael eu gwasanaethu drwy gydol dydd Sadwrn a dydd Sul (8-9):

  • South Gate Market Square (gyferbyn â Sports Direct)
  • Mynedfa’r Castell (gyferbyn â’r Bandstand)
  • Piccadilly, Nantgarw

Bydd y bysiau a gaiff eu dargyfeirio yn aros wrth ymyl Capel y Methodistiaid Wesleaidd

Bydd bysiau’n defnyddio Cyfnewidfa Caerffili fel arfer

Yn ôl