Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Mae’r gwaith sy’n parhau i gael ei wneud gan Dŵr Cymru yn effeithio ar wasanaethau 31 a 32.

Mae First Cymru wedi cael gwybod y bydd Dŵr Cymru yn ymestyn y cyfnod ar gyfer cau Heol Dulais hyd 29 Mawrth o ganlyniad i broblemau ar y safle, nad oedd modd eu rhagweld. Gofynnwyd i dîm cyfathrebu Dŵr Cymru roi gwybod i breswylwyr am yr estyniad fel eu bod yn gwybod na fydd bysiau’n aros wrth yr arhosfan tan ar ôl y dyddiad hwn.

Gwasanaeth 31 (wedi’i liwio’n wyrdd) – bydd yn rhaid i’r gwasanaeth fynd ar hyd Heol Nant Brân (CK’s) wrth deithio i’r ddau gyfeiriad.

Gwasanaeth 32 (wedi’i liwio’n goch) – bydd angen i’r gwasanaeth ddilyn y dargyfeiriad isod, ac eithrio bws 0822 a bws 1522 sy’n teithio i gyfeiriad Castell-nedd a bws 0830 a bws 1530 sy’n teithio i gyfeiriad Abertawe.

Ni fydd y 4 bws hyn yn gwasanaethu Heol Dulais tra bydd y ffordd ar gau.

Yn ôl