Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

New Adventure Travel

O ddydd Gwener 1 Chwefror 2019 ymlaen, ni fydd gwasanaeth X5 yn gwasanaethu’r arhosfan wrth ymyl Oakmeadow Drive ar Crickhowell Road yn Llaneirwg, ar ei ffordd o Gaerdydd i Gasnewydd/Ringland; dim ond er mwyn gollwng teithwyr y bydd yr arhosfan yn cael ei ddefnyddio tan 31 Ionawr 2019. 

Yr arhosfan agosaf fydd yr arhosfan yn rhan isaf Crickhowell Road wrth ymyl y gyffordd â Tresigin Road, neu’r arhosfan wrth ymyl Tesco Extra. 

Yn ôl