Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Rydym yn cael rhai problemau technegol gyda’r prisiau tocynnau sy’n ymddangos ar ein Cynlluniwr Taith ar gyfer gwasanaethau Stagecoach. Rydym yn gobeithio datrys y problemau hyn cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, ewch i wefan Stagecoach i gael y wybodaeth gywir am brisiau tocynnau ar gyfer eich taith tra byddwn yn diweddaru’r wybodaeth sydd ar ein gwefan ni.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Yn ôl