Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Rhwng 7:15 a 17:00 ar 25 a 26 Chwefror, bydd Ffordd Fynyddig Maerdy ar gau o’r gyffordd â Graig Place, Aberdâr i’r gyffordd â Station Road, Maerdy.

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd gwasanaethau rhif 172 o Aberdâr (o amser y bws sy’n gadael am 08:00 tan amser y bws sy’n gadael am 16:00) a gwasanaethau rhif 172 o Donypandy i gyfeiriad y gogledd (o amser y bws sy’n gadael am 08:01 tan amser y bws sy’n gadael am 15:51) I GYD yn cael eu dargyfeirio ar hyd yr A470.

Bydd gwasanaethau eraill yn dilyn y llwybr a’r amserau arferol.

Bydd bysiau gwennol yn cysylltu Tonypandy â Tylorstown.

Cliciwch yma i weld amserlen dros dro ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Yn ôl