Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

7/3/2019

Rhoddwyd y gorau i ddarparu gwasanaeth rhif 3B am 9.35pm a 10.51pm ar benwythnosau, sy’n rhedeg rhwng Pwllheli a Blaenau Ffestiniog.

Meddai llefarydd ar ran Arriva: "Gwelwyd nifer o ddigwyddiadau ar y llwybr penodol hwn, y mae uwch-swyddogion yr heddlu lleol wedi gorfod ymwneud â nhw. Diogelwch ein cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth, felly mae tîm y depo ym Mangor wedi gorfod penderfynu rhoi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth er mwyn atal yr ymddygiad cyn bod rhywbeth gwaeth yn digwydd."

Yn ôl