Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Stagecoach

Oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar y lonydd yng Ngorsaf Fysiau Casnewydd, bydd y mannau ymadael ar gyfer y gwasanaethau canlynol yn symud am gyfnod o oddeutu 7 wythnos:

  • Arhosfan 22 yng Ngorsaf Fysiau Casnewydd – gwasanaeth X24/24 i Gwmbrân (gwasanaeth cyflym) ac yna i Bont-y-pŵl, Varteg Hill a Blaenafon
  • Arhosfan Q4 yn Queensway Casnewydd – gwasanaeth 50 i Fasaleg, Machen, Caerffili, Ystrad Mynach a Bargoed
  • Arhosfan Q6 yn Queensway Casnewydd – gwasanaeth 151 i Risga, Crosskeys, Trecelyn a Choed-duon
  • Arhosfan Q7 yn Queensway Casnewydd – gwasanaeth 56 i Crosskeys, Coed-duon, Markham a Thredegar a gwasanaeth R1 i Dŷ-du, Rhisga a Phontymister
  • Arhosfan Q8 yn Queensway Casnewydd – gwasanaeth X15 i Drecelyn, Abertyleri a Bryn-mawr a gwasanaeth 15 i Gwmbrân, New Inn a Phont-y-pŵl
Yn ôl