Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y Gorchymyn fydd cau'r ffyrdd canlynol dros dro rhwng y dyddiadau penodedig:

 

1. Heol Cefn Yr Hendy, o'i chyffordd â Heol Meisgyn i'w chyffordd â Chilgant Meisgyn.

Mae disgwyl i'r ffyrdd fod ar gau rhwng 15 Ebrill 2019 a 5 Mai 2019 neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Llwybr Amgen - O ochr ogleddol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch drwy Gilgant Meisgyn, Manor Hill a Heol Meisgyn i ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi'i chau. Ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall, dilynwch y cyfarwyddiadau uchod am yn ôl.

 

2. Y Ffordd Ddienw rhwng Heol Meisgyn a New Mill Corner / Hensol Road.

Mae disgwyl i'r ffordd fod ar gau rhwng 6 Mai 2019 a 23 Mehefin 2019 neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Llwybr Amgen - O ochr ogleddol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch drwy Heol Meisgyn a New Mill Corner i ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi'i chau. Ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall, dilynwch y cyfarwyddiadau uchod am yn ôl.

 

Mae angen y cyfyngiad fel bydd modd cynnal y gwaith ar y ffordd neu yn ei hymyl.

Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr ond fydd DIM mynediad ar gyfer cerbydau'r gwasanaethau brys.

Yn ôl