Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Yr A479 yn Nhretŵr ym Mhowys: Bydd y lôn i gyfeiriad y de ar gau, bydd goleuadau traffig dros dro ar waith a bydd y ffordd yn cael ei chau’n gyfan gwbl am gyfnodau fel y bo angen er mwyn gosod amryw strwythurau a rhoi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd arwyddion yn cael eu gosod ymlaen llaw ynghylch unrhyw gyfnodau pan fydd y ffordd ar gau’n gyfan gwbl.

Bydd y gwaith yn dechrau ar 8/04/2019 ac yn dod i ben ar 12/07/2019.

Dylech nodi y gallai’r gwaith hwn darfu ar wasanaeth X12.

Yn ôl