Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd amryw lonydd ar gau ar hyd y rhannau canlynol o’r A48 a’r A4242 yn ystod mis Ebrill. Dylech nodi y gallai hynny olygu rhywfaint o oedi i wasanaethau yn yr ardal gyfagos.

  • 8/4/2019: 9:30-15:00 - A48 rhwng Gabalfa a Llanedern i gyfeiriad y dwyrain
  • 9/4/2019: 9:30-15:00 - A48 rhwng Llanedern a Gabalfa i gyfeiriad y gorllewin
  • 10/4/2019: 9:30-15:00 - A4232 Ffordd gyswllt Gogledd Pentwyn i gyfeiriad y gogledd a’r de
  • 11/4/2019: 9:30-15:00 - A48 rhwng Llanedern a Gabalfa i gyfeiriad y dwyrain a’r gorllewin
  • 14/4/2019: 5:00-11:00 - A48 rhwng Llanedern a Llaneirwg i gyfeiriad y dwyrain a’r gorllewin
  • 15/4/2019: 9:30-15:00 - A48 rhwng Llanedern a Llaneirwg i gyfeiriad y dwyrain
Yn ôl