Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd Broadway, rhwng 9:00 a 16:00 ar 16/6/2019, ar gau o’r gyffordd â Heol Casnewydd i’r gyffordd â Richmond Terrace.

Diben hynny yw hwyluso gwaith atgyweirio hanfodol ar rannau o wyneb y ffordd gerbydau yn yr ardal.

 

Bws Caerdydd

Yn ystod y cyfnod dan sylw, bydd gwasanaethau 49 a 50 o ganol y ddinas yn cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Casnewydd. Dylech ddefnyddio’r arosfannau sydd ar Heol Casnewydd ar gyfer bysiau o ganol y ddinas, yn lle’r arosfannau sydd ar Broadway.

Yn ôl