Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

 

Gwasanaeth 4: Tredegar–Rhymni–Abertyswg–Pontlotyn–Bargod

Bydd teithiau Stagecoach gyda’r nos yn dod i ben ar 23/6/2019.

   

Gwasanaeth C9: Caerffili–Ystrad Mynach–Cefn Hengoed–Bargod

Bydd teithiau gyda’r nos o Ysbyty Ystrad Fawr am 20:20 ac am 22:30 ac o Fargod am 20:01 ac am 22:11 yn dod i ben.      

 

Bydd rhai newidiadau’n cael eu gwneud i amserau bysiau Stagecoach ar wasanaeth C9 o 23 Mehefin ymlaen er mwyn gwella dibynadwyedd y gwasanaeth.

Ni fydd teithiau Harris Coaches ar wasanaethau 4 a C9 yn newid o gwbl.

Mae’r gwasanaethau hyn gyda’r nos wedi cael cefnogaeth ariannol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac mae’r toriadau yn rhan o arbedion ariannol sylweddol y mae’r Cyngor wedi gorfod eu gwneud.

Yn ôl