Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd Gorsaf Fysiau Casnewydd yn ailagor ddydd Llun 8 Gorffennaf. Bydd bysiau’n ymadael yn awr o’r arosfannau canlynol:

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd gwasanaeth X24/ 24 i Gwmbrân (gwasanaeth cyflym), Pont-y-pŵl a Blaenafon yn ymadael o ARHOSFAN 16

Bydd gwasanaeth X15 i Drecelyn, Abertyleri a Bryn-mawr yn ymadael o ARHOSFAN 19

Bydd gwasanaeth 15 i Gwmbrân a Phont-y-pŵl (Trefddyn) yn ymadael o ARHOSFAN 18

Bydd gwasanaeth 50 i Gaerffili, Ystrad Mynach a Bargoed yn ymadael o ARHOSFAN 22

Bydd gwasanaeth 56 i Risga, Coed-duon a Thredegar yn ymadael o ARHOSFAN 20

Bydd gwasanaeth 151 i Risga, Trecelyn a Choed-duon yn ymadael o ARHOSFAN 21

Bydd gwasanaeth R1 i Risga a Phontymister yn ymadael o ARHOSFAN 20

 

NAT

Bydd gwasanaeth X5 yn gweithredu o’r Orsaf Fysiau o 8 Gorffennaf ymlaen.

 

Yn ôl