Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd amryw ffyrdd ar gau yn ardal Aberpennar ar y dyddiadau canlynol:

  1. Penrhiwceiber Road o’r gyffordd â Mount Pleasant Terrace i gyfeiriad y de-ddwyrain am 110 metr, a Miskin Road o’r gyffordd â Penrhiwceiber Road i gyfeiriad y gogledd-orllewin am 35 metr, o 20 Gorffennaf 2019 tan 1 Medi 2019
  2. Pryce Street o’r gyffordd â Commercial Street i’r gyffordd â Duffryn Street, o 20 Gorffennaf 2019 tan 1 Medi 2019
  3. Bush Road o’r gyffordd â Glyngwyn Street a Penrhiwceiber Road i gyfeiriad y de-orllewin am 30 metr, o 20 Gorffennaf 2019 tan 13 Hydref 2019

Llwybrau amgen

O ochr ogleddol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau, ewch ar hyd Victoria Street, Bailey Street, Miskin Road, Oxford Street, Commercial Street, High Street, Llanwonno Road, Hawthorn Terrace, Glamorgan Street, Abercynon Road a Penrhiwceiber Road er mwyn cyrraedd ochr ddeheuol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau

O ochr ddeheuol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau, ewch ar hyd Penrhiwceiber Road, Abercynon Road, Glamorgan Street, Hawthorn Terrace, Llanwonno Road, High Street, Commercial Street, Oxford Street, Henry Street, Miskin Road a Glyngwyn Road er mwyn cyrraedd ochr ogleddol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau

Yn ôl