Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Oherwydd bod ffordd ar gau yn y Drenewydd, bydd llwybr gwasanaeth T4N yn cael ei ddargyfeirio o 29/07/2019 ymlaen am gyfnod o 6 wythnos.

Rydym yn gobeithio sicrhau bod yr amserlen hon ar gael i’w gweld ar ein gwefan a’n ap cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, mae fersiwn o’r amserlen hon sydd wedi’i diweddaru i’w gweld isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a diolch i chi am eich amynedd.

Amserlen T4 - o 29/07/2019 ymlaen

Yn ôl