Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Llwybr 26 Caerdydd - Caerffili - Ystrad Mynach - Coed Duon

Tuag at Gaerdydd bydd yr holl deithiau'n gweithredu fel arfer ond ni fydd yn gwasanaethu safleoedd bysiau Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy ac Asda. Taith 1820 o Gaerdydd fydd y bws olaf i weithredu ei lwybr arferol. Ar ôl hyn, bydd yr holl deithiau tuag at Goed Duon yn gweithredu yn arferol cyn belled â Cyfnewifa Caerffili yna'n dargyfeirio i'r A470 gan ailddechrau'r llwybr arferol yn Ystrad Mynach (Canolfan Dawnsio). Ni fydd bysiau yn rhedeg rhwng Pwll-y-pant (Trem-y-mynydd) ac Ysbyty Ystrad Fawr.

Llwybr 50 Casnewydd - Caerffili - Ystrad Mynach - Bargod

Tuag at Gasnewydd bydd yr holl deithiau'n gweithredu fel arfer nd ni fydd yn gwasanaethu safleoedd bysiau Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy ac Asda. Taith 1812 o Gasnewydd fydd y bws olaf i weithredu ei lwybr arferol. Ar ôl hyn, bydd yr holl deithiau tuag at Fargod yn gweithredu yn arferol cyn belled â Cyfnewidfa Caerffili yna'n dargyfeirio i'r A470 gan ailddechrau'r llwybr arferol yn Ystrad Mynach (Royal Oak). Ni fydd bysiau yn rhedeg rhwng Pwll-y-pant (Trem-y-mynydd) ac Ysbyty Ystrad Fawr.

Llwybr C16 Caerffili - Ystrad Mynach - Nelson

Taith 1830 o Nelson a thaith 1905 o Gaerffili fydd y bysiau olaf i weithredu eu llwybr arferol. Bydd yr holl deithiau ar ôl hyn yn gweithredu rhwng Llanbradach (Coed y Brain) a Nelson yn unig.

 

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019

Llwybr 26 Caerdydd - Caerffili - Ystrad Mynach - Coed Duon

Tuag at Goed Duon bydd yr holl deithiau'n gweithredu fel arfer ond efallai bydd oedi. Taith 1835 o Goed Duon fydd y bws olaf i weithredu ei lwybr arferol. Ar ôl hyn bydd yr holl deithiau tuag at Gaerdydd yn gweithredu yn arferol cyn belled ag Ystrad Mynach (Y Ganolfan Ddawns) yna'n dargyfeirio i'r A470 gan ail-adrodd y llwybr arferol yng Nghaerffili (Safiad Band). Ni fydd bysiau yn rhedeg rhwng Ysbyty Ystrad Fawr a Chaerffili (Piccadilly).

Llwybr 50 Casnewydd - Caerffili - Ystrad Mynach - Bargod

Tuag at Fargod bydd yr holl deithiau'n gweithredu fel arfer ond efallai bydd oedi. Yr 1820 o Fargod fydd y bws olaf i weithredu ei lwybr arferol. Ar ôl hyn bydd yr holl deithiau tuag at Gasnewydd yn gweithredu yn arferol cyn belled ag Ystrad Mynach (Y Royal Oak) yna'n dargyfeirio i'r A470 gan ailadrodd y llwybr arferol yng Nghaerffili (Safiad Band). Ni fydd bysiau yn rhedeg rhwng Ysbyty Ystrad Fawr a Chaerffili (Piccadilly).

Llwybr C16 Caerffili - Ystrad Mynach - Nelson

Taith 1830 o Nelson a thaith 1905 o Gaerffili fydd y bysiau olaf i weithredu eu llwybr arferol. Bydd yr holl deithiau ar ôl hyn yn gweithredu rhwng Llanbradach (Coed y Brain) a Nelson yn unig.

Yn ôl