Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd gwaith ailadeiladu mawr yn digwydd ar y ffordd gerbydau ar yr A470 drwy Lys-wen yn ystod y gwyliau hanner tymor (28 Hydref – 1 Tachwedd). Bydd y gwaith yn effeithio ar lwybr cyfan gwasanaeth T4 o’r Drenewydd i Gaerdydd.

Yn anffodus, bydd yn rhaid i’r gweithredwr atal y gwasanaeth rhwng Llanfair-ym-Muallt ac Aberhonddu yn ystod yr wythnos dan sylw.

Bydd y gwasanaeth rhwng y Drenewydd a Llanfair-ym-Muallt a rhwng Aberhonddu a Chaerdydd yn rhedeg ar yr amserau arferol ar wahân i’r bysiau sy’n ymadael ar yr amserau a restrir isod.

 

Nodwch na fydd y bysiau canlynol yn gweithredu:

 

I gyfeiriad y de:

06:07 – Y Groes i Lanfair-ym-Muallt

06:35 – Y Drenewydd i Lanfair-ym-Muallt

20:10 – Y Drenewydd i Lanfair-ym-Muallt

 

I gyfeiriad y gogledd:

06:30 – Cyfnewidfa Aberhonddu i Lanfair-ym-Muallt

07:57 – Fel uchod

09:59 – Fel uchod

11:59 – Fel uchod

13:59 – Fel uchod

15:59 – Fel uchod

Bydd bws 16:10 o Gaerdydd yn gorffen ei daith yn Bishop’s Meadow, Aberhonddu

Bydd bws 18:30 o Gaerdydd yn gorffen ei daith yn Bishop’s Meadow, Aberhonddu

 

Bydd amserlen dydd Sadwrn a dydd Sul yn gweithredu’n ôl yr arfer.

Yn ôl