Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Penarth (y tu cefn i Orsaf Caerdydd Canolog i gyfeiriad y gogledd tuag at ran isaf Heol Eglwys Fair) ar gau dros dro o 6/11/2019 tan 23/11/2019.

Bydd gwasanaeth 2 a gwasanaeth Baycar 6 yn teithio ar hyd tanffordd rhan isaf Heol Eglwys Fair i Lôn y Felin (gwasanaeth 2) a Heol y Tollty (gwasanaeth Baycar).

  • Gall cwsmeriaid gwasanaeth 2 sydd fel rheol yn gadael y bws yng Ngorsaf Caerdydd Canolog wneud hynny yn Canal Street.
  • Gall cwsmeriaid Baycar 6 sydd fel rheol yn dal/yn gadael y bws yng Ngorsaf Caerdydd Canolog wneud hynny yn Heol y Tollty.

Nid yw’r trefniadau hyn yn effeithio ar fysiau sy’n teithio i gyfeiriad y de, a fydd yn teithio heibio i du cefn Gorsaf Caerdydd Canolog yn ôl yr arfer.

Yn ôl