Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

O ddydd Sul 15 Rhagfyr ymlaen, bydd Rheilffordd y Great Western yn cyflwyno’r newid mwyaf i amserlenni’r rhwydwaith ers 1976.

Bydd amserau tua thri chwarter y teithiau’n wahanol o ganlyniad i’r newid, sy’n golygu y bydd trenau’n cyrraedd ac yn gadael ar amserau gwahanol ac na fydd trenau bob amser yn aros yn y gorsafoedd y maent wedi arfer aros ynddynt.

Mae crynodeb o’r modd y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar eich taith i’w weld ar wefan Rheilffordd y Great Western.

Yn ôl