Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud newidiadau sylweddol i’w amserlenni o ddydd Sul 15 Rhagfyr ymlaen.

Mae’r newidiadau hynny’n cynnwys gwasanaethau gwell ar ddydd Sul, gwasanaethau newydd sbon ar rai llwybrau a gwasanaethau amlach a chynharach / hwyrach ar lwybrau eraill.

At hynny, bydd trenau mwy newydd a threnau sydd wedi’u hadnewyddu yn dechrau cael eu cyflwyno pan fydd yr amserlenni newydd hyn yn cael eu lansio.

Ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru i weld manylion y newidiadau i amserlenni a chael gwybod sut y byddant yn effeithio ar eich teithiau chi.

Yn ôl